Drugi rocznik gimnazjalistów w Lublinie przebadany w ramach PoZdro! 16,4% zagrożonych cukrzycą typu 2!

W Lublinie zakończyła się II edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover. Do badań przesiewowych włączyło się 31 szkół gimnazjalnych w Mieście. Wyniki badań są alarmujące – aż 16,4% proc. młodzieży znajduje się w grupie ryzyka cukrzycy typu 2.
1652 uczniów (63% badanej populacji) klas pierwszych z 31 lubelskich gimnazjów zostało przebadanych od września 2015 pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Aż 16,4% przebadanej populacji znalazło się w grupie ryzyka i zostało zaproszonych do Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu, wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 22,8% przebadanych nastolatków.
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 17% jego uczestników.
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 68,2% badanych.
  • W związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną test sprawnościowy musiało przerwać aż 6% uczniów!
  • Nieprawidłową postawę ciała ma 80,2% badanych.
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 11,6% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.

Do Zintegrowanej Opieki Indywidualnej zakwalifikowało się aż 278 uczniów, czyli 16,4% ze wszystkich przebadanych. Młodzież ta przez kolejne dwa lata będzie mogła skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych konsultacji: lekarza, psychologa, dietetyka oraz specjalisty od aktywności fizycznej, a także warsztatów edukacyjnych i zajęć sportowych. Dla uczestników Programu PoZdro! zorganizowane zostały m.in.: trening koszykówki, karate, cross trening, zajęcia na lodowisku i siłowni. W sumie zgromadziły one ponad 200 osób w roku szkolnym 2015/2016.
23 szkoły gimnazjalne rozpoczęły także realizację bezpłatnego pakietu edukacyjnego Lekcji Multimedialnych PoZdro!, których ideą jest przekazanie wiedzy umożliwiającej świadomy wybór zdrowego stylu życia. W sumie, w przeprowadzonych zajęciach wzięło udział ponad 3800 uczniów. Lekcje stały się także inspiracją dla szkół, które coraz chętniej inicjują wydarzenia i zajęcia profilaktyczne w ramach tzw. dobrych praktyk. W gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego, odbył się „Tydzień Zdrowia PoZdro!” – cykl wydarzeń: quizów, wykładów, konkursów plastycznych i gastronomicznych, które pozwoliły uczniom w praktyczny sposób wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć w szkole.
Problem nadwagi i otyłości u młodzieży jest realny. Musimy pamiętać, że jeśli dziecko jest w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych dzisiaj, za kilka lat może być już chore. Dlatego musimy działać już teraz. – powiedziała Monika Lipińska Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Miasta Lublin. – Edukacja to podstawa w walce z chorobami cywilizacyjnymi.
Wyniki II edycji Programu w Lublinie niestety potwierdzają bardzo niepokojący trend – młodzież bardzo mało się rusza. Tylko 10 proc. przebadanych przez nas uczniów ma doskonałą i bardzo dobrą wydolność fizyczną, tzn. nie ma zadyszki po teście odpowiadającym wyjściu na 4. piętro. Aż 6 proc. dzieci musiało przerwać ten test w związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną! To najwyższy wskaźnik w miastach objętych Programem, podobnie jak wskaźnik nadwagi i otyłości. Są to niepokojące dane, ale stanowią dla nas wskazówkę do działania. – powiedziała Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover.
Fundacja Medicover bardzo aktywnie włączyła się także w cykl inicjatyw sportowo – edukacyjnych organizowanych przez Miasto Lublin – przez cały sierpień 2015 wszyscy mieszkańcy mogli uczestniczyć w akcji „Stań się PoZdro! aktywny!”, wziąć udział w treningu karate z mistrzem świata Danielem Iwankiem i mistrzynią Polski w kickboxingu Joanną Różańską, sprawdzić bezpłatnie skład i masę swojego ciała, cieśnienie oraz zasięgnąć porady dietetyka. W samym tylko finale inicjatywy, swój stan zdrowia sprawdziło ponad 300 osób.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że zarówno Lekcje Multimedialne PoZdro!, zajęcia sportowe, które przygotowaliśmy w zeszłym roku w ramach akcji „Stań się PoZdro! aktywny!”, jak i te dla naszych podopiecznych, zyskały tylu entuzjastów. Zaangażowanie mieszkańców Lublina, szkół i samych uczestników PoZdro! stale rośnie. To najlepiej pokazuje, że takie programy jak nasz są bardzo potrzebne. – powiedziała Agnieszka Skowrońska, Koordynator Lokalny Programu PoZdro!Z tego miejsca chciałabym też podziękować wszystkim mieszkańcom Lublina, którzy odwiedzili Niebieskie Miasteczko Fundacji Medicover w tym roku i zdecydowali się sprawdzić stan swojego zdrowia. W sumie przebadaliśmy ponad 500 osób. Wczesna profilaktyka to podstawa w budowaniu zdrowej przyszłości
Na konferencji prasowej podsumowującej II edycję programu PoZdro! obecni byli przedstawiciele Ratusza: Pani Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Miasta Lublin oraz Pani Małgorzata Kępa-Mitura, Kierownik referatu ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Fundację Medicover reprezentowały
Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! oraz Agnieszka Skowrońska Koordynator Programu PoZdro! w Lublinie.

Comments are closed.