Elektroniczny System Medycyny Szkolnej ESMS, już po raz drugi na łamach raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

Jest to największy w Polsce przegląd CSR, z rekordową liczbą działań odpowiedzialnego biznesu. W sumie w edycji za 2019 roku znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Premiera raportu odbyła się 16 kwietnia 2020r.

ESMS podobnie jak w 2018 roku opisany został w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”. W obszarze tym znalazły się w sumie 564 praktyki co potwierdza stałą i pozytywną tendencję do wysokiego zainteresowania realizacją praktyk społecznych przez firmy.

Comments are closed.