Samorządy

Terytorialne

Zakłady

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Członek samorządu lokalnego

DLACZEGO WARTO?

Ponieważ jest to SPRAWDZONY SYSTEM (24 170 przebadanych dzieci), który wykorzystywany był do badania przesiewowego dzieci w ramach sześcioletniego Programu PoZdro! zorganizowanego w czterech miastach Polski: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu oraz mniejszych sąsiadujących z tymi miastami gminach. Jest to system ŁATWY W OBSŁUDZE, INTUICYJNY.

To raporty statystyczne POZWALAJĄCE NA EWALUACJĘ DZIAŁAŃ na terenie jednostki samorządu terytorialnego.

PRECYZYJNE DANE STATYSTYCZNE pozwolą na odpowiednie planowanie budżetu. ESMS pozwala na zdiagnozowanie najczęściej występujących nieprawidłowości zdrowotnych u dzieci i dopasowane rejonowo działania – OSZCZĘDZAJĄC W TEN SPOSÓB PIENIĄDZE PUBLICZNE

MODEL WDROŻENIA

podpisanie UMOWY z JST
dopracowanie materiałów informacyjnych
rozdanie zgód rodzicom w szkołach
szkolenia dla pielęgniarek
rozpoczęcie badań z wykorzystaniem ESMS

Opinie

Poznaj opinie innych
Anna Melki
Gdynia jest miastem nowoczesnym, które wprowadza systemowe rozwiązania m.in. w zakresie organizacji żywienia w szkołach, oferty bezpłatnych zajęć sportowych, ale przede wszystkim realnej pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Decyzją Rady Miasta przyjęty został PPZ w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gm. Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020. Rekrutacja uczestników do programu została przeprowadzona wśród 1426 dzieci kl. III i VII, u których w ubiegłym roku szkolnym realizowano badania przy użyciu systemu ESMS. Dzieci u których stwierdzono nadwagę lub otyłość (BMI >=90) zostały zaproszone do udziału w programie realizowanym przez Fundację Medicover. Około 200 dzieci jest pod opieką specjalistów i uczestniczy w programie.
Anna Melki, Gdyńskie Centrum Zdrowia
Piotr Remiszewski

Jako ojciec czwórki dzieci doskonale rozumiem to, jak ważne dla rodziców jest zdrowie najmłodszych. Mam świadomość, że wczesna, profesjonalna diagnostyka oraz profilaktyka jest najlepszym działaniem, jakie możemy podjąć w trosce o zdrowie naszych dzieci. Dlatego, gdy rok temu zostałem burmistrzem, podjąłem działania zmierzające do zwiększenia dostępności badań dla najmłodszych. Bardzo mnie cieszy, że to się udało.

Piotr Remiszewski, Burmistrz Gminy Milanówka
„Lubelski samorząd realizuje szereg działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży w ramach Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020. Są to działania prewencyjne stanowiące fundament w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Celem Programu „Jedz z głową” jest promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Lublina.Staramy się też oddziaływać na całe rodziny, nie tylko na dzieci, ale i rodziców. Zależy nam bowiem na zdrowiu wszystkich mieszkańców Lublina.”
Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia - Lublin
Marek Jankowski
Pomnażanie potencjału zdrowotnego i ochrona zdrowia są podstawowymi warunkami kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców miasta. Dlatego też z ogromną nadzieją przystąpiliśmy do realizacji programu profilaktyki cukrzycy pod hasłem „Gdańsk bez cukrzycy”. Przygotowanie i wdrożenie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia i pomocy podmiotu leczniczego BaltiMed oraz Fundacji Medicover, która została wybrana na wykonawcę interwencji zdrowotnej. Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, a jego realizacja stała się możliwa dzięki środkom finansowym UE, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Gdańska.
Marek Jankowski, Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia

Zastanawiałem się, jak szkoły oraz samorząd mogą wesprzeć rodziców i zaoferować im przejrzyste informacje o stanie zdrowia ich dzieci – ESMS okazał się odpowiedzią na to wyzwanie. Informacja o systemie informatycznym Elektroniczny System Medycyny Szkolnej zainteresowała mnie i postanowiłem zapoznać się z nią i przekonać władze miasta ,że warto w ten program zainwestować.
Uważam, że dzięki ESMS i przeprowadzonym badaniom można będzie precyzyjniej podejmować działania profilaktyczne a to w przyszłości da nam zdrowsze pokolenie. Dodatkowo jest to ułatwienie pracy higienie szkolnej gdyż to narzędzie daje wiele możliwości organizacji pracy.

Jestem bardzo dumny, że jako pierwsi w województwie dolnośląskim wprowadziliśmy gabinety pielęgniarskie w XXI wiek. Pierwsze badania pokazały w jakim zakresie mamy problem, i że musimy kontynuować badania i wspieranie rodziców.
Uczniowie są bardzo zadowoleni i zainteresowani nowym sposobem prowadzenia badań przesiewowych, a higienistka szkolna ma praktyczny, nowoczesny instrument do diagnozy oraz argumenty w rozmowach z rodzicami na temat zdrowia ich dzieci.

Piotr Nogala, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sycowie
Publikacja z okresu 2016 – 2018

Dane populacyjne o stanie zdrowia dzieci

22%

przebadanych uczniów ma nadwagę i otyłość*

78%
badanych uczniów ma nieprawidłową postawę ciała*
12%
badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty ma nieprawidłową ostrość widzenia*
23%
uczestników badania ma podwyższone ciśnienie tętnicze*
65%
badanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność, co oznacza, że nawet młodzież o prawidłowej masie ciała narażona jest na konsekwencje związane z brakiem ruchu*
25%
tylko tyle przebadanych uczniów ma prawidłową masę i postawę ciała, prawidłową ostrość widzenia, poziom ciśnienia tętniczego oraz wydolność organizmu*
*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

Statystyki

0
Liczba szkół w programie
0
Liczba przebadanych uczniów

70% - 90 %

% zgód rodziców na uzupełniające badania do bilansu wykonywane przez Pielęgniarkę szkolną

Partnerzy