Samorządy

Terytorialne

Zakłady

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dyrektor Szkoły

DLACZEGO WARTO?

Proces cyfryzacji staje się koniecznym ale i pożądanym elementem wszystkich obszarów życia szkoły:
– komunikacja pomiędzy nauczycielami i rodzicami uczniów,
– multimedialne narzędzia do nauki,
– biblioteki szkolne,
– stołówki szkolne.
Gabinety pielęgniarskie nie powinny zostać więc zapomniane w procesie dążenia ku nowoczesności.

Publikacja z okresu 2016 – 2018

Dane populacyjne o stanie zdrowia dzieci

22%

przebadanych uczniów ma nadwagę i otyłość*

78%
badanych uczniów ma nieprawidłową postawę ciała*
12%
badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty ma nieprawidłową ostrość widzenia*
23%
uczestników badania ma podwyższone ciśnienie tętnicze*
65%
badanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność, co oznacza, że nawet młodzież o prawidłowej masie ciała narażona jest na konsekwencje związane z brakiem ruchu*
25%
tylko tyle przebadanych uczniów ma prawidłową masę i postawę ciała, prawidłową ostrość widzenia, poziom ciśnienia tętniczego oraz wydolność organizmu*
*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

Statystyki

0
Liczba szkół w programie
0
Liczba przebadanych uczniów

70% - 90 %

% zgód rodziców na uzupełniające badania do bilansu wykonywane przez Pielęgniarkę szkolną

LUBLIN

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GDYNIA

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

KOSAKOWO

0
szkół
0
uczniów do przebadania

PRUSZKÓW

0
szkół
0
uczniów do przebadania

WROCŁAW

(program pilotażowy we Wrocławiu zaplanowany na lata 2020 – 2021)
0
szkoły
0
przebadanych uczniów

JASTKÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GROTNIKI

0
szkoła
0
przebadanych uczniów

MILANÓWEK

0
szkoły
0
przebadanych uczniów

SYCÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów

LUBLIN

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GDYNIA

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

KOSAKOWO

0
szkół
0
uczniów do przebadania

PRUSZKÓW

0
szkół
0
uczniów do przebadania

WROCŁAW

(program pilotażowy we Wrocławiu zaplanowany na lata 2020 – 2021)
0
szkoły
0
przebadanych uczniów

JASTKÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
szkół
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu

GROTNIKI

0
szkoła
0
przebadanych uczniów

MILANÓWEK

0
szkoły
0
przebadanych uczniów

SYCÓW

0
szkół
0
przebadanych uczniów

Jak zaimplementować ESMS w szkole??

Współpraca pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Szkołami to idealny układ. Implementacja Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej pozwala na prowadzenie nowoczesnych badań przesiewowych w szkole, a ujednolicenie systemu zbieranych pomiarów, na szybki dostęp do danych statystycznych na całym terenie.

Dostęp do tych danych daje możliwość wspólnego (JST wraz z dyrektorami szkół) budowania realnej polityki prozdrowotnej dopasowanej do potrzeb populacji z danej szkoły lub na terenie danego samorządu z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, szkołami, gminami, powiatami, województwami etc.

Przejrzyste raport o stanie zdrowia dzieci pomogą w prowadzeniu rzeczowego dialogu pomiędzy rodzicami, a pielęgniarką szkolną.

Opinie

Poznaj opinie innych
Kasia Czajkowska
Włączyłam się w działania Fundacji Medicover i rekomendację ESMS bo wydaje mi się, że dla każdego rodzica zdrowie jego dziecka jest najważniejsze. Jako dorośli wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, a jeśli leczyć to na jak najwcześniejszym etapie. Dzięki wyposażeniu gabinetów szkolnych w to narzędzie każda strona otrzymuje korzyści: uczniowie, rodzice, pielęgniarki, szkoła i samorząd. Dla mnie wyrazem skuteczności ESMS, jest stwierdzenie Pani Pielęgniarki, że chciałaby mieć to narzędzie na stałe w gabinecie, by objąć badaniem wszystkich uczniów, a nie tylko tych, które są objęte badaniami przesiewowymi, czyli uczniów klas III i VII.
Kasia Czajkowska, pracownik MCOV

Partnerzy

Czym są lekcje multimedialne “PoZdro!”?