Samorządy

Terytorialne

Zakłady

OPIEKI ZDROWOTNEJ

O ESMS

Elektroniczny System
Medycyny Szkolnej

Ma na celu poprawę jakości programów profilaktycznych, w których centrum zainteresowania, działania i efektów jest zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz całej rodziny. Buduje świadomość i społeczność zdrowych pokoleń. Powstał
w wyniku zauważenia potrzeby wsparcia środowiska pielęgniarskiego we wdrożeniu informatycznego rozwiązania
na miarę XXI w.

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, to narzędzie, które powstało, aby usprawnić badania przesiewowe (tzw. Bilans), oraz by móc w sposób wystandaryzowany komunikować się z opiekunami i informować o wynikach kompleksowych badań i o stanie zdrowia ich dzieci. ESMS zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną, i daje jasną odpowiedź czy wynik znajduje się na czerwonym czy na zielonym tle, a tym samym czy jest prawidłowy czy też wymaga dalszej konsultacji, lub diagnostyki.

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej z powodzeniem był wykorzystywany do przebadania 24 tysięcy dzieci
w czterech miastach Polski: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Aktualnie rozwijany jest także w Rumunii.

Karta zdrowia

Kompleksowej Analizy Zdrowotnej, przekazywana rodzicom po Bilansie dziecka w szkole.

Badanie?

W trakcie ok. 20 minutowego badania dokonywany jest:

pomiar ciśnienia tętniczego krwi

ocena ostrości widzenia

ocena masy i składu ciała (wagą do bioimpedancji)

ocena postawy ciała

ocena sprawności krążeniowo-oddechowej

Partnerzy