Fundacja Medicover doceniona potrójnie 
The International CSR Excellence Awards 2017

W piątej już edycji międzynarodowego konkursu The International CSR Excellence Awards, Fundacja Medicover otrzymała aż trzy statuetki: złotą, srebrną oraz brązową. Nagrody przyznane zostały za dwie inicjatywy: Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! oraz za organizację pierwszej polskiej edycji konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Dodatkowo, Jury wyróżniło także osobną nagrodą całokształt działań Fundacji Medicover na rzecz zdrowego społeczeństwa oraz wolontariatu pracowniczego. Kolejny już raz organizacja została uhonorowana za swoją działalność w tym międzynarodowym plebiscycie.
– Po raz drugi uczestniczyliśmy w konkursie The International CSR Excellence Awards. Tym bardziej cieszy nas fakt, że Jury doceniło aż dwie realizowane przez nas inicjatywy: Program PoZdro! oraz konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii – powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Po raz drugi doceniona została z kolei działalność i projekty całej Fundacji i  wszystkich naszych wolontariuszy. Statuetki w kształcie serca, które otrzymaliśmy, idealnie oddają zaangażowanie oraz pasję naszego zespołu i stanowią inspirację do dalszej pracy nad podnoszeniem jakości życia społeczeństwa.
W tegorocznej edycji konkursu The International CSR Excellence Awards, Fundacja Medicover otrzymała dwie nagrody w kategorii inicjatywy: złoto za największe swoje przedsięwzięcie: Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, w ramach którego przebadanych zostało już ponad 20 tys. gimnazjalistów, a prawie 3 tys. objętych zostało specjalistyczną opieką oraz brąz za organizację pierwszej polskiej edycji Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii – konkursu, którego celem jest umożliwienie rozwoju i wyzwalanie kreatywności pośród studentów pielęgniarstwa, którzy podejmują się w swojej karierze zawodowej opieki nad osobami starszymi i chorującymi na demencję oraz podniesienie prestiżu tego zawodu. Kapituła The International CSR Excellence Awards srebrem uhonorowała także Fundację Medicover w kategorii działalność charytatywna za całokształt pracy na rzecz promowania zdrowego, sportowego trybu życia, równowagi na linii praca – życie prywatne oraz wolontariat pracowniczy. Program PoZdro! otrzymał trzeci najwyższy wynik ze wszystkich 240 zgłoszeń z całego świata we wszystkich kategoriach.
W 2016 roku Fundacja Medicover zrealizowała 44 projekty, w które zaangażowanych było ponad 600 wolontariuszy. Liczba beneficjentów przedsięwzięć sięgnęła ponad 44 tys. Liczba zarówno inicjatyw, jak i osób zaangażowanych w działania organizacji, rośnie z roku na rok.
The International CSR Excellence Awards jest międzynarodowym konkursem dla firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie. Organizowany jest od 2013 roku i skupia firmy z całego świata.
W gronie zwycięzców znalazły się m.in. takie firmy jak: Megaworld Foundation, Synergy Vision czy SAP. Nagrody wręczone zostały 9 czerwca 2017 roku w Pałacu Westminsterskim w Londynie.
Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu: www.csrawards.co.uk/winners-2017

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami e odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
O Programie PoZdro!
Celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem Programu jest edukacja młodzieży poprzez innowacyjne Lekcje Multimedialne PoZdro! dostępne dla każdej chętnej placówki gimnazjalnej w Polsce. Ideą pakietu jest włączanie środowiska szkolnego w promocję zdrowego stylu życia, akcentowanie roli sportu i właściwej diety. Dodatkowo, w ramach Programu przeprowadza się szkolenia w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej. Do tej pory uczestnicy PoZdro! odbyli już blisko25 tys. indywidualnych wizyt tego typu. W ramach Programu przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla całych rodzin. Dostępny jest również bezpłatny Poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro!
PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, a dzięki Lekcjom Multimedialnym PoZdro! – z prozdrowotnym przekazem – dotrzeć do kolejnych 38 tys. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu oraz w gminie Kosakowo. W 2016 roku Program PoZdro! otrzymał środki na rozwijanie dobrej praktyki w Rumunii.
Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli
i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners, czy rajd rowerowy „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Sylvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.
O Grupie Medicover
Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.
Kontakt dla mediów:
Anna Kryłowicz, Cook Communications
Kom. +48 601 593 082
Email: anna.krylowicz@cook-comm.com
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14)
Kierownik Projektu „PoZdro!”:
Kamila Szarejko, Fundacja Medicover
Tel. +48 22 592 7337 
Email: kamila.szarejko@medicover.pl

Comments are closed.