Fundacja Medicover po raz kolejny doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dwa projekty Fundacji Medicover zostały dostrzeżone w raporcie „Odpowiedzialny Biznes 2015”: Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! oraz działania w ramach wolontariatu.
Obecność w tak ważnej publikacji, jak Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest dla nas bardzo istotna. Program PoZdro! został zauważony już w zeszłym roku. W tej edycji Raportu wyróżnione zostały także nasze działania w ramach wolontariatu. Cieszy to tym bardziej, że w dużej części są to inicjatywny oddolne, wynikające z potrzeby dzielenia się przez pracowników Grupy Medicover swoją wiedzą i doświadczeniem w celu niesienia pomocy potrzebującym powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.
W ramach wolontariatu, w 2015 roku, zrealizowanych zostało 35 projektów – każdy odpowiadający na inne potrzeby społeczne. W sumie, w inicjatywy, zaangażowanych było ponad 500 wolontariuszy z Grupy Medicover, a liczba beneficjentów projektów przekroczyła 1500 osób. Po raz drugi Raport wspomina także o największym projekcie Fundacji Medicover: Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jako wieloletniej dobrej praktyce.
Raport „Odpowiedzialny Biznes”, co roku przygotowuje niezależna organizacja pozarządowa – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są tam dobre praktyki, mogące stanowić inspirację do prowadzenia działań CSR przez inne firmy, instytucje i organizacje. Była to już kolejna, 15. Edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Comments are closed.