Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej

19 listopada 2013 roku w Szpitalu Medicover w Wilanowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Programu PoZdro!
Do grona ekspertów zostali zaproszeni wybitni specjaliści ze świata i polskiej nauki oraz prywatnej opieki medycznej. Spotkanie rozpoczęło się otwarciem przez Przewodniczącego dr n. med. Piotra Soszyńskiego i jednocześnie członka Zarządu Medicover  Sp. z o.o. i przedstawienie agendy spotkania.
W pierwszym punkcie Sekretarz Rady Naukowej przedstawił Program i jego założenia. Zostały szczegółowo omówione i wypracowane standardy zarówno badań przesiewowych, które odbywać się będą w szkołach jak i spotkań ze specjalistami w trakcie drugiego etapu Zintegrowanej Opieki Indywidualnej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów, działania programu PoZdro! będą na najwyższym poziomie.
Kolejnym punktem było wystąpienie Pani Profesor Małgorzaty Myśliwiec, która przedstawiła w prezentacji główne przyczyny i konsekwencje otyłości oraz wskazała cele naukowe jakie Rada Naukowa sobie wyznacza poprzez program.

  • oszacowanie częstości występowania nadwagi  otyłości w badanej populacji dzieci  w wieku 12-13 lat w poszczególnych rejonach Polski
  • porównanie częstości zaburzeń odżywiania w badanej populacji dzieci pomiędzy badanymi rejonami Polski i odniesienie uzyskanych wyników do m.in. wywiadu rodzinnego (choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej), warunków socjalnych, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej rodziny
  • zastosowanie ujednoliconej metodyki  oceny sposobu żywienia pozwalające na rzetelne porównanie wyników badań, prowadzonych w różnych rejonach kraju
  • oszacowanie liczby zaburzeń lipidowych, węglowodanowych, nadciśnienia tętniczego (elementy zespołu metabolicznego) u dzieci z nadwagą i otyłością i odniesienie ich do wywiadu rodzinnego,  nawyków żywieniowych, stylu życia
  • określenie liczby badanych dzieci będących w stanie prediabetes (DM2)
  • określenie efektów wprowadzenia działań prozdrowotnych, edukacyjnych w populacji dzieci w wieku 12-13 lat z nadwagą i otyłością

Działania Programu mają charakter populacyjny : 

  • Bezpłatna Analiza zdrowotna zostanie zaproponowana 30 000 uczniom w 4ech największych miastach w Polsce.
  • 1500 dzieci, u których wykryjemy najwyższy czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę typ 2 oraz inne choroby cywilizacyjne otrzyma bezpłatną opieką w ramach Zintegrowanej Opieki Indywidualnej
  • Szkoły gimnazjalne, w których odbędzie się badanie uczniów otrzymają narzędzie, dzięki któremu będą mogły wprowadzić w sposób łatwy i szybki polityki zdrowotne w celu polepszenia stanu zdrowia swoich uczniów
  • Min 3000 osób będzie uczestniczyło w warsztatach prozdrowotnych prowadzonych przez specjalistów prowadzących Zintegrowaną Opiekę Indywidualną

Comments are closed.