PoZdro! wkracza do szkół podstawowych we Wrocławiu

We Wrocławiu rusza trzecia – ostatnia już edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover we współpracy z Miastem Wrocław, oferującego bezpłatne badania przesiewowe (Kompleksowa Analiza Zdrowotna)
dla dzieci. W tym roku szkolnym, badania przeprowadzane będą wśród 9-10 – latków, uczniów klas IV, na terenie wszystkich chętnych szkół podstawowych. Ponadto, Fundacja Medicover przygotowała bezpłatne Pakiety Lekcji Multimedialnych, wzbogacających działania szkoły
w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Do uczestnictwa w Programie zaproszone są także okoliczne gminy, jest to ostatnia szansa do wzięcia w nim udziału.
Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! prowadzony jest
na terenie Wrocławia i wrocławskich szkół od września 2015 roku. Dotychczas, w latach 2015/2016 oraz 2016/2017, Fundacja Medicover prowadziła badania przesiewowe wśród 13-letnich uczniów klas I wrocławskich gimnazjów.
W bieżącym roku szkolnym, ze względu na wprowadzoną reformę szkolnictwa, jak również głosy płynące ze strony kadry pedagogicznej, samorządów oraz sugestie rodziców, po raz pierwszy
w historii projektu, bezpłatne badania przesiewowe PoZdro! skierowane zostaną we Wrocławiu
do młodszych roczników – klas IV szkół podstawowych (głównie 9-10 – latkowie).
Szkolne badania PoZdro! mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dzieci
i wychwycenie wśród nich czynników ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w szczególności cukrzycy typu 2. W kolejnym kroku, młodzież i ich rodziny obejmowane są dwuletnią interdyscyplinarną, specjalistyczną opieką i wsparciem.
Do udziału w tegorocznej, ostatniej już edycji Programu w Mieście, zaproszone są wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe. Do uczestnictwa w PoZdro!, Fundacja Medicover zachęca także każdą gminę sąsiadującą z Wrocławiem.
Jedną z placówek, które otwierają się na PoZdro!, jest Szkoła Podstawowa
nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu. Jej Dyrektor, Leszek Wesołowski, tak komentuje udział w projekcie: – W przypadku dzieci decydujące jest budowanie fundamentów wiedzy
i postaw od jak najwcześniejszych lat, dlatego tak bardzo celne jest, iż Program PoZdro! kieruje teraz swoją ofertę do jeszcze młodszego rocznika. Doceniając pozytywne efekty i wpływ na dzieci tego projektu, zresztą nie tylko we Wrocławiu, z radością witamy PoZdro! w naszej placówce! Mocno zachęcamy i zagrzewamy rodziców do udzielania zgody na badania przesiewowe dzieci
w szkole.
Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest jedynie podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna. Formularz wyrażenia zgody dostępny jest u wychowawcy w klasie dziecka, jak również
pod adresem mailowym: https://fundacjamedicover.pl/zgoda
Podpisany dokument należy dostarczyć do wychowawcy klasy.
Kompleksowa Analiza Zdrowotna dziecka (KAZ), to trwające około 20 minut badanie, przeprowadzane przez wyspecjalizowane pielęgniarki. W pełni bezpieczne, nieinwazyjne, bezpłatne badania w zaciszu gabinetu w szkole obejmują: badanie wzroku, pomiar ciśnienia, ocenę sprawności krążeniowo – oddechowej w teście wysiłkowym, badanie masy oraz składu ciała
przy pomocy wagi do bioimpedancji, postawy dziecka, a także badanie z użyciem podoskopu komputerowego, w celu wykrycia ewentualnego płaskoskopia.
Dzieci z czynnikami zagrażającymi rozwojem chorób cywilizacyjnych, w szczególności z nadwagą
i otyłością predestynującą do cukrzycy typu 2, zapraszane są do dwuletniej,
tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej. W jej ramach rodziny mogą liczyć na profesjonalną pomoc lekarza, dietetyka, trenera i psychologa, z którymi regularnie się spotykają (32 wizyty). Jednak badania i specjaliści to tylko jedna z twarzy Programu. Ten etap obejmuje także warsztaty edukacyjne, spotkania z psychologiem dla rodziców, różnorodne zajęcia sportowe, prowadzone często przez znanych sportowców, czy pasjonujące warsztaty kulinarne. Tak interdyscyplinarne podejście pozwala wprowadzać trwałe zmiany w życiu dzieci, budować zdrowy kapitał przyszłości. Nadrzędnym celem jest wyprowadzenie dziecka z grupy ryzyka i zaszczepienie w nim motywacji
do dbania o własne zdrowie.
– PoZdro! to wyjątkowa okazja, by rozszerzyć te zadania, które we wrocławskich szkołach realizujemy od wielu lat. Dzięki uczestnictwu w Programie otrzymujemy unikatowy materiał
do analiz i dalszej pracy w zakresie profilaktyki, dotyczącej dzieci i młodzieży wrocławskich szkół. Cieszę się, że kolejny rok wrocławska młodzież szkolna objęta zostanie Programem. Podziękowania należą się zarówno naszemu partnerowi, Fundacji Medicover, jak i dyrektorom tych szkół,
w których program jest realizowany  – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.
Oprócz zaproszenia do realizacji badań, w tym roku, wszystkie chętne podstawówki (klasy VI i VII) otrzymają bezpłatne Pakiety Lekcji Multimedialnych. Zgodne z podstawą programową materiały pozwolą nauczycielom przekazać uczniom informacje o zdrowym trybie życia w innowacyjny sposób, z użyciem nowych technologii. Zestawy tworzy 11 animacji – merytorycznych
i humorystycznych zarazem, łatwych do przyswojenia przez młodzież, ciekawe zeszyty ćwiczeń
dla każdego ucznia i scenariusze lekcji dla nauczyciela.
Sprawna organizacja, kompetencje osób przeprowadzających badania w szkole – to ogromne atuty PoZdro! Dzieci nie boją się badań, gdyż są one zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne, a atmosfera – niezwykle przyjazna. Z kolei szkoła otrzymuje kompletny raport identyfikujący występujące wśród dzieci zdrowotne problemy. Pozwala to wytyczyć obszary do podjęcia celowych działań profilaktycznych. Jako nauczyciele otrzymujemy też pomoce dydaktyczne, pomagające promować zdrowy styl życia wśród uczniów, w tym Pakiet Lekcji Multimedialnych, który jest pigułką wiedzy
o zdrowiu i odżywianiu nastolatków. To nowatorskie i cenne uzupełnienie lekcji biologii czy godzin wychowawczych – podkreśla Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu,
Izabela Kościelniak.
Ciekawe wnioski wynikają z badania wpływu uczestnictwa szkół w Programie PoZdro!
na stwarzanie w nich warunków do zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz ich promocji, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.
Wyniki analizy wskazują na istnienie różnic, które można uznać za pozytywny wpływ uczestnictwa w PoZdro! na szkoły (dotychczas – gimnazja). Analizie zostały poddane warszawskie szkoły uczestniczące w PoZdro! i te poza programem:

  • w większym stopniu przestrzegają zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego asortyment sklepików szkolnych oraz automatów z żywnością i napojami. Młodzież nie może w nich zakupić produktów niezdrowych (zapiekanki, napoje energetyzujące, chipsy, napoje gazowane z cukrem), co zdarza się w pozostałych gimnazjach,
  • oferują większą dostępność  zdrowych produktów – są one (średnio) tańsze niż w szkołach spoza programu. Dotyczy to zarówno produktów ze sklepików/automatów
jak i stołówek szkolnych,
  • częściej posiadają „źródełka” wody pitnej (83 proc. zbadanych szkół z PoZdro! vs 63 proc. pozostałych gimnazjów). Co czwarta szkoła z PoZdro!, która posiada źródełko, utworzyła
je już po przystąpieniu do programu,
  • zwiększyły liczbę godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych oferowanych uczniom oraz średni odsetek uczniów, którzy biorą w nich udział (np. w grupie szkół, które uczestniczą w PoZdro! od roku szkolnego 2015/2016, wzrost wyniósł 6 p. p). Zdaniem dyrektorów, większe zainteresowanie udziałem w zajęciach nadobowiązkowych wynika z dwóch czynników: poprawy jakości samych zajęć i zwiększenia się świadomości samych uczniów (obie te kwestie wydają się być powiązane z działaniami realizowanymi w Programie).

– To kolejny projekt prozdrowotny kierowany do dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że mając wsparcie w postaci Programu PoZdro! i Fundacji Medicover, jeszcze lepiej zadbamy o zdrowie naszej młodzieży. Zachęcam rodziców do wyrażania zgód na badania przesiewowe realizowane
w naszych szkołach – mówi Jadwiga Ardelli-Książek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia
 i Spraw Społecznych. 
Do udziału w badaniach PoZdro! w szkole skłonić powinny alarmujące statystyki: w sumie, w ciągu dwóch lat trwania inicjatywy we Wrocławiu, Program objął badaniami przesiewowymi 4453 dzieci (66,6 proc. populacji), spośród których aż 607 zostało zaproszonych do dalszej części Programu. Co więcej, analiza danych z badań wśród wrocławskich uczniów jasno pokazuje alarmujący trend – spadek liczby młodzieży z bardzo dobrą i dobrą wydolnością fizyczną (z 35,9 proc. do 30 proc.), wzrost liczby dzieci z wydolnością bardzo słabą, słabą oraz dostateczną (z 59 proc. do 61,2 proc.) oraz odsetek młodzieży, która nie może wykonać testu sprawnościowego (prawie 18 proc!). Wskazuje to na pilną potrzebę działań korygujących, wspólnych dla szkoły, samorządów i rodzin.
Prowadząc działania w ramach PoZdro!, nieustannie śledzimy światowe nowości w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej młodych ludzi. Staramy się elastycznie dopasowywać
do zaistniałych potrzeb, by działać możliwie najbardziej skutecznie i szeroko, dopuszczając możliwość zmian, ale takich, które mają sens. Dlatego podjęliśmy decyzję o wejściu z Programem do młodszych klas, w szkołach podstawowych we Wrocławiu – argumentuje Katarzyna Kostuch, koordynator lokalny Programu PoZdro!. Za programem stoi kilkuletnie, gruntowne doświadczenie, zaplecze merytoryczne i medyczne. Wzmacnia nas również wsparcie naszej idei ze strony miasta Wrocławia. Mamy nadzieję, że rodzice także tych nieco młodszych, ponad 6000 uczniów klas IV, zaufają nam i w najbliższym czasie skorzystają z szansy przebadania dzieci w szkole.
 Gorąco zachęcamy!
Do tej pory, w ramach Programu PoZdro! przebadanych zostało przeszło 20 000 uczniów
w czterech miastach objętych inicjatywą – Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Lublinie, jak również
w pięciu gminach województwa lubelskiego oraz Kosakowie z województwa pomorskiego.
W grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się blisko 3000 nastolatków. Aktualnie,
we Wrocławiu, w Zintegrowanej Opiece Indywidualnej uczestniczy ponad 300 rodzin.
Zgoda na udział w badaniach PoZdro! była dla nas tak naprawdę oczywista. Nie mogliśmy z niej
nie skorzystać! Gdy tylko okazało się, że córka może w przyszłości być obciążona chorobą cywilizacyjną, z przeświadczeniem, że trzeba działać już teraz – póki jest na to czas, przystąpiliśmy do części ZOI. Jestem nauczycielką WF-u i rozumiem, jak ważne i trudne bywa angażowanie dzieci w aktywność fizyczną, wpojenie im zdrowych zasad, by same dokonywały dobrych wyborów.
Udział w Programie dał nam wiele sposobności do zrozumienia przez córkę dlaczego tak bardzo ważne jest, by się ich systematycznie trzymać, a całej naszej rodzinie – mocną dawkę motywacji. Do tego, PoZdro! jest bardzo profesjonalnie zorganizowane, czuliśmy się dla specjalistów Programu naprawdę ważni. Bardzo polecamy! – komentuje Paulina Puchalska, nauczyciel w SP 71, mama Oliwii, która od roku spotyka się ze specjalistami Fundacji i odnotowuje zdrowotne sukcesy.
Więcej informacji o Programie PoZdro! na stronie internetowej i Facebooku: www.po-zdro.pl i https://www.facebook.com/ProgramPoZdro/
Przykłady Lekcji Multimedialnych oraz więcej szczegółów w tym zakresie:
https://fundacjamedicover.pl/lekcje-multimedialne/

O Programie PoZdro!
Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi o dwóch chorobach niezakaźnych noszących cechy epidemii naszych czasów: cukrzycy typu 2 oraz otyłości. W odpowiedzi na alarmujące tendencje, Fundacja Medicover
od 2014 roku prowadzi kompleksowy system działań, który wspiera samorządową i szkolną politykę zdrowotną
w zakresie przeciwdziałania cukrzycy typu 2 i innym chorobom cywilizacyjnym u młodzieży oraz rozpowszechniania zdrowego stylu życia. Program PoZdro! stworzony został by powstrzymać w Polsce epidemię cukrzycy typu 2.
Choroby, która gdy się rozwija nie boli, a bolą dopiero konsekwencje w postaci niewydolności nerek, chorób serca lub nawet amputacji stopy cukrzycowej. W 90% przypadków można jej zapobiec poprzez odpowiednią dietę i ruch.
PoZdro! podpowiada jak wprowadzić zdrowe nawyki w codziennym życiu wśród młodzieży i w ich rodzinach,
by zminimalizować prawdopodobieństwo zachorowania. Uświadamia o zagrożeniu, bada zjawiska nadwagi
i otyłości wśród młodzieży w Polsce i im zapobiega, dążąc do poprawy stanu zdrowia dzieci i polskiego społeczeństwa.
PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w Polsce, w ciągu pięciu lat, 30 000 uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Dzięki Lekcjom Multimedialnym PoZdro! – z prozdrowotnym przekazem – projekt dotarł już do kolejnych
40 000 młodych ludzi. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Dodatkowo, dla wszystkich zainteresowanych dostępny jest obszerny, bezpłatny Poradnik PoZdro! on-line – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu: www.po-zdro.pl/poradnik/ Od 2016 roku Program PoZdro! rozwija analogiczne działania w Rumunii, pod lokalną nazwą InCerc!
Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli
i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation.
Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. Program cechuje solidne opracowanie i wsparcie merytoryczne. Rada Naukowa Programu PoZdro! złożona jest z wybitnych ekspertów
i autorytetów medycznych, a tworzą ją: Dr n. med. Piotr Soszyński, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec,
Dr hab. n. med., Prof. nadzw. Leszek Czupryniak, Dr n. med. Tomasz Anyszek, Dr n.med. Michał Brzeziński,
Prof. Per-Olof Berggren. Radę Konsultacyjną PoZdro! tworzą: Dr n. med. Monika Lech, Dr n. med. Jacek Walewski oraz Dr n. o zdrowiu Marek Jankowski. Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Programem Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! pełnią: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia.
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny, działalność Fundacji Medicover koncentruje
się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni
lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera też m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz Ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są liczne projekty, takie, jak m.in.: Medicover Runners, czy, już od pięciu lat, coroczny Rajd Rowerowy „Razem Przeciwko Cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również
za organizację Queen Silvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa opracowują i przedstawiają pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.
O Medicover
Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. Firma obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną. Od 2009 roku firma posiada własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie.
Kontakt dla mediów:
Specjalista ds. komunikacji Fundacji Medicover
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Tel. +48 660 599 226
Email: katarzyna.walczak@medicover.pl
Kierownik Projektu „PoZdro!”:
Kamila Szarejko, Fundacja Medicover
Tel. + 48 501 523 133
Email: kamila.szarejko@medicover.pl
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynna od wtorku do piątku w godz. 12:00-20:00, w soboty od 10:00-14:00)

Comments are closed.