Gdynia – Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020

W programie biorą udział wszystkie gdyńskie szkoły, skorzysta z niego ponad 1400 dzieci. Przeprowadzenie kompleksowych długookresowych działań pozwoli nie tylko na poprawienie wyników zdrowotnych, ale uświadomienie problemu i zachęcenie do zmiany zachowań, zarówno przez uczestników programu, jak również wszystkim rodziców dzieci z nadwagą. Efekty programu będą dzięki temu widoczne jeszcze długo po jego zakończeniu.

Diagnoza

Badania przy użyciu ESMS prowadzone są w szkołach przez pielęgniarkę oraz osobę asystującą. Są to badania bezpieczne i nieinwazyjne ale są wykonywane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

Indywidualne spotkania z naszymi specjalistami (6 spotkań)

  • lekarz
  • dietetyk
  • psycholog
  • specjalista aktywności fizycznej
  • badania laboratoryjne (wykonywane przez Laboratoria Synevo)

Zajęcia grupowe

  • zajęcia kulinarne

Warsztaty edukacyjne

W formie klasycznych spotkań i webinarów
Prowadzone są:
– WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
– KLUB RODZICA

Comments are closed.