Program PoZdro! Fundacji Medicover Srebrnym Liderem Ochrony Zdrowia 2016

Decyzją Kapituły konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia, Fundacja Medicover otrzymała statuetkę Srebrnego Lidera Ochrony Zdrowia 2016 za pomysł i realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!
Fundacja Medicover została nagrodzona za działania na rzecz promowania zdrowego trybu życia wśród młodzieży oraz zwiększania świadomości na temat chorób cywilizacyjnych, a w szczególności cukrzycy typu 2 i powikłań z nią związanych w ramach Programu PoZdro! Kapituła Konkursu doceniła Program PoZdro! m.in. za jego skalę, kompleksowość oraz opracowanie merytoryczne. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślona została wyjątkowość inicjatywy oraz jej cel – powstrzymanie epidemii cukrzycy. Fundacja otrzymała nagrodę w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka. Była to 10. edycja Konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Kapituła Konkursu złożona jest z osobistości i ekspertów rynku ochrony zdrowia.
„Tytuł Srebrnego Lidera Ochrony Zdrowia jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Będziemy kontynuować nasze działania, których celem jest zwiększanie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia i zmienianie nawyków – nie tylko podopiecznych PoZdro!, ale całych rodzin i co za tym idzie społeczeństwa – na takie, które sprzyjają zdrowiu”. – powiedziała Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover podczas gali wręczenia nagród konkursu.

Comments are closed.