Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV SP z Gminy Wólka na bezpłatne badania przesiewowe w szkołach

Podlubelska Gmina Jastków, we współpracy z Fundacją Medicover rozpoczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”. W ramach Programu, na terenie Szkół Podstawowych 26 listopada br. ruszyły bezpłatne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów klas IV. Tak zwana Kompleksowa Analiza Zdrowotna dla dzieci potrwa do grudnia 2018 roku. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Jastków. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
Na terenie wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Jastków, w listopadzie – grudniu zostanie przeprowadzona bezpłatna tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), w formie populacyjnych badań przesiewowych dla wszystkich uczniów klas czwartych. Bezbolesne, przyjazne i nieinwazyjne badania mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka, w celu wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, szczególnie pod kątem nadwagi, otyłości oraz ryzyka chorób cywilizacyjnych mogących wystąpić w przyszłości, wiążących się z nadmierną masą ciała.
Warunkiem przystąpienia młodzieży do ok. 15-minutowych badań przesiewowych jest uczęszczanie dziecka do klasy IV gminnej Szkoły Podstawowej oraz wyrażenie przez rodziców lub opiekunów zgody na udział w Programie, którą otrzyma w szkole.
W ramach Programu, wyszkolona i doświadczona pielęgniarka zespołu Fundacji Medicover wraz z asystentem, będą przeprowadzać w szkole badania, polegające na:

  • ocenie ciśnienia tętniczego krwi
  • ocenie ostrości widzenia
  • ocenie postawy ciała przy pomocy podoskopu komputerowego
  • ocenie masy i składu ciała specjalistyczną wagą do bioimpedancji
  • ocenie sprawności krążeniowo – oddechowej.

Szkoły Podstawowe w Gminie Jastków, które zostaną objęte Programem:
– Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
– Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
– Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie
– Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach
Wójt Gminy Jastków, Pani Teresa Kot oraz Fundacja Medicover podpisali list intencyjny, inicjujący współpracę w zakresie realizacji projektu. ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019” został stworzony w celu identyfikacji zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością u dzieci oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. Jego celem, obok wykrywania nieprawidłowości w stanie zdrowia dzieci, jest szeroka edukacja oraz zbudowanie większej świadomości zdrowotnej wśród dzieci i rodziców w obszarze nadwagi i otyłości oraz zdrowego stylu życia. Ma to ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów żywieniowych oraz ruchowych, sprzyjających zdrowiu całych rodzin. Program jest realizowany ze środków Gminy Jastków. Badaniami ma szansę być objętych ponad 130. uczniów.
Dodatkowo, dla dzieci z nadwagą i otyłością, które na podstawie KAZ zostaną zakwalifikowane do grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, przewidziana jest roczna, bezpłatna, interwencyjna opieka specjalistyczna prowadzona przez Fundację Medicover.
Zachęcamy rodziców do wyrażania zgody na udział w badaniach. Pozwolą one ocenić aktualną kondycję zdrowotną Państwa dzieci i zapobiec w porę chorobom przewlekłym będącym konsekwencją nadwagi i otyłości, które mogłyby rozwinąć się u dzieci w przyszłości – wśród nich cukrzycy typu 2.
To drugi już rok, kiedy kompleksowy program profilaktyczny aktywnie wspiera uczniów z terenu Gminy Jastków oraz ich rodziny w zmianie stylu życia na zdrowszy. Realizowany dotąd w gminnych szkołach podstawowych Program „PoZdro!”, w bieżącym roku szkolnym przeistacza się w ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019”, finansowany w całości przez samorząd. Inicjatywa ta składa się z dwóch części. Pierwszy etap, to bezpłatne, szkolne badania profilaktyczne, skierowane do wszystkich uczniów klas IV. Dzięki nim, każdy rodzic będzie mógł poznać stan zdrowia swojego dziecka. W etapie drugim, dla uczniów zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, gmina zdecydowała się zagwarantować działania zapewniające opiekę dietetyków, trenerów, lekarzy, psychologów – dla całych rodzin. Obserwujemy, iż czasami brak świadomości naraża naszych mieszkańców na choroby, którym mogliby zapobiec, dlatego widzimy dużą wartość w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych zaproponowanych przez Fundację Medicover, która realizuje podobną inicjatywę już od 2013 roku na terenie kraju. Dbając o zdrowie lokalnej społeczności, podjęty Program wpisuje się też w misję gminy „Stworzona z pasją – by służyć”. – powiedziała Pani Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM PROGRAMIE POLITYKI ZDROWOTNEJ.
Wspólnie możemy zadbać o zdrową teraźniejszość i przyszłość naszych dzieci!

O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.
Największym długofalowym programem Fundacji Medicover jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzony w Polsce od 2013 roku. Program objął swoim działaniem cztery miasta (Gdynia, Warszawa, Lublin, Wrocław) i 6 wybranych, pobliskich im gmin. Celem programu jest trwała poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej uczniów, w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych – np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu – będących następstwem nadwagi lub otyłości i prowadzenia niezdrowego stylu życia. To jeden z największych tego typu programów profilaktycznych
w Europie i na świecie pod względem liczby przebadanych dzieci, jak i osiąganych efektów zdrowotnych. Dotychczas skorzystało
z niego ponad 63 000 uczniów. W jego ramach, w bezpłatnych badaniach przesiewowych Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ)
w szkołach przebadanych zostało 24 000 dzieci (uczniów klas IV szkół podstawowych oraz gimnazjalistów I-szych klas, przed reformą szkolnictwa). Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
Medicover Polska – 22 lata doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej
Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995r. Obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Od 2009 roku firma posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną.
Kontakt dla mediów:
Specjalista ds. komunikacji
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 660 599 226
e-mail: katarzyna.walczak@medicover.pl
Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu „PoZdro!”
Kamila Szarejko
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 501 523 133
e-mail: kamila.szarejko@medicover.pl

Comments are closed.