Znamy stan zdrowia gimnazjalistów w Gminie Kosakowo. PoZdro! przebadało 60% młodzieży

W Gminie Kosakowo zakończono właśnie badania przesiewowe w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover. Analizie kondycji zdrowotnej poddano aż 60 proc. uczniów klas pierwszych gimnazjum, które wzięło udział w projekcie. Wyniki badań nie napawają optymizmem – blisko co piąte zbadane dziecko jest w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Badania przesiewowe odbyły się w Gimnazjum w Kosakowie. W sumie przebadanych zostało 
94. uczniów pierwszych klas, co stanowi 58,4 proc. badanej populacji. W grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się 18 osób (19,1 proc.).

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach Programu, wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 19,1% przebadanych nastolatków.
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u aż 11,4% jego uczestników.
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 69,3% badanych.
  • Nieprawidłową postawę ciała ma aż 62,8% badanych.
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 16,1% badanych uczniów, niebędących pod opieką okulisty.

Wszystkie osoby znajdujące się w grupie ryzyka zostały zaproszone do bezpłatnej i specjalistycznej części Programu PoZdro!, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Młodzież ta przez kolejne dwa lata będzie mogła skorzystać z bezpłatnych konsultacji: lekarza, psychologa, dietetyka oraz specjalisty aktywności fizycznej, a także warsztatów edukacyjnych i atrakcyjnych zajęć sportowych.

Wyniki badań w Kosakowie pokazują skalę problemu, jakim jest brak aktywności fizycznej wśród młodzieży. Prawie 70 proc. przebadanych uczniów posiada niezadowalającą wydolność, a nadwaga i otyłość dotyka jedno na pięć dzieci. To jasno pokazuje, że należy położyć większy nacisk na wychowanie fizyczne, zdrowe odżywanie oraz uświadamianie rodzinom, jak poważne powikłania mogą wynikać z obecnego stanu zdrowia nastolatków – powiedziała Anna Filipiak, Lokalny Koordynator Programu PoZdro! Fundacji Medicover.

Nie istnieje magiczne lekarstwo na choroby cywilizacyjne, takie jak nadwaga i otyłość – jesteśmy w stanie pomóc dzieciom i całym rodzinom, ale bez wsparcia ogółu środowiska młodego człowieka, czyli szkół oraz władz lokalnych, nasze działania mogą przynieść niepełny efekt. Tym bardziej nas cieszy profesjonalizm, z jakim Gmina Kosakowo podeszła do współpracy z Fundacją Medicover. Dzięki takiemu zaangażowaniu, jesteśmy w stanie w porę zdiagnozować problem i szybko wprowadzić w życie program naprawczy – skomentowała Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover. – Wyniki badań przesiewowych w Gminie Kosakowo dość dokładnie odwzorowują ogólny stan zdrowia młodzieży w Polsce, która coraz częściej boryka się z chorobami, w przeszłości dotyczącymi zwykle tylko dorosłych. Mamy ogromną nadzieję, że kolejne miejscowości w Polsce pójdą w ślad za Kosakowem i nawiążą współpracę z Programem PoZdro!

Cieszymy się, że istnieją takie programy profilaktyczne dla młodzieży, które realizuje Fundacja Medicover. Najważniejsze zadanie to budowanie, poprzez wykonywane badania, świadomości wśród uczniów i ich rodziców o zdrowym stylu życia i zagrożeniach chorobami cywilizacyjnymi. – tak na temat współpracy w ramach Programu PoZdro! wypowiedziała się Marzena Korzeniewska, Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Program PoZdro! zaistniał w naszym gimnazjum. Wyniki badań przesiewowych pokazują, że nasza młodzież boryka się z problemami zdrowotnymi. Jesteśmy jednak pełni optymizmu, że przy pomocy specjalistów Fundacji Medicover możemy je pokonać – powiedział Jerzy Włudzik, Wójt Gminy Kosakowo.

W sąsiadującej Gdyni, w ciągu trzech edycji Programu PoZdro!, 3800 dzieci sprawdziło swój stan zdrowia, a 570 z nich zdiagnozowanych zostało jako znajdujące w grupie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. W sumie, w skali całego kraju, Fundacja Medicover przebadała już ponad 17 tys. gimnazjalistów i zakwalifikowała blisko 2500 z nich do bezpłatnej dwuletniej opieki specjalistycznej. Oprócz Kosakowa, kolejne edycje programu PoZdro! obecnie trwają w Lublinie, Warszawie oraz Wrocławiu.

Program PoZdro! Fundacji Medicover objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami e odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro

O Programie PoZdro!

Celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem Programu jest edukacja młodzieży poprzez innowacyjne Lekcje Multimedialne PoZdro! dostępne dla każdej chętnej placówki gimnazjalnej w Polsce. Ideą pakietu jest włączanie środowiska szkolnego w promocję zdrowego stylu życia, akcentowanie roli sportu i właściwej diety. Dodatkowo, w ramach Programu przeprowadza się szkolenia w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej. Do tej pory uczestnicy PoZdro! odbyli już blisko25 tys. indywidualnych wizyt tego typu. W ramach Programu przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla całych rodzin. Dostępny jest również bezpłatny Poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro!

PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, a dzięki Lekcjom Multimedialnym PoZdro! – z prozdrowotnym przekazem – dotrzeć do kolejnych 38 tys. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu oraz w gminie Kosakowo. W 2016 roku Program PoZdro! otrzymał środki na rozwijanie dobrej praktyki w Rumunii.

Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli
i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.

O Fundacji Medicover

Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners, czy rajd rowerowy „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Sylvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.

O Grupie Medicover

Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.

Kontakt dla mediów:
Anna Kryłowicz, Cook Communications
Kom. +48 601 593 082
Email: anna.krylowicz@cook-comm.com

„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14)

Kierownik Projektu „PoZdro!”:
Kamila Szarejko, Fundacja Medicover
Tel. +48 22 592 7337 
Email: kamila.szarejko@medicover.pl

Comments are closed.