25.03 – Rola i zadania Pielęgniarki szkolnej

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i zamknięciem szkół, aby efektywnie wykorzystać czas „przestoju”, Fundacja Medicover przygotowała cykl darmowych szkoleń online dla pielęgniarek szkolnych i osób związanych z medycyną szkolną. Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy zdobędą nową wiedzę i kompetencje, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

Zapraszamy na pierwsze szkolenie – ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW w środę 25 marca o godz. 13.00.

W celu rejestracji udziału w szkoleniu, prosimy wejść w poniższy link:

Prowadząca: Jolanta Zając – Pielęgniarka z 39 letnim stażem pracy, mgr pedagogiki, przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Reprezentuje środowisko pielęgniarskie w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach, gdzie omawiane są sprawy związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą w Środowisku Nauczania i Wychowania. Organizuje konferencje dla Pielęgniarek, bierze udział w kształceniu kadr medycznych współpracując z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym , Katedrą Pielęgniarstwa. Bierze udział w planowaniu i realizacji programów profilaktyki i edukacji zdrowotnej – w tym wdrażania Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej Fundacji Medicover.

Comments are closed.