Klauzula Informacyjna

Przetwarzanie danych na:

Facebook

 1. Administrator danych
 2. Administratorem danych osób korzystających z fanpage Fundacja Medicover lub komunikatora Messenger jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Fundacja Medicover lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

 3. Dane kontaktowe
 4. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 5. Inspektor Ochrony Danych
 6. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: Natalia Jagiełło, iod.fundacja@medicover.pl
 7. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 8. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • administrowania i zarządzania fanpage’m Fundacja Medicover, a także Grupami zamkniętymi utworzonymi na potrzeby prowadzonych projektów, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Medicover polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m Fundacja Medicover;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Fundacji Medicover poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Medicover polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Fundacją Medicover;
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Medicover, za które Fundacja Medicover uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
  Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
  W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
  W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Fundacji Medicover, jako prowadzącemu fanpage.

 9. Odbiorcy danych
 10. Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Fundacja Medicover lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.
  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Fundacja Medicover mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 11. Okres przechowywania danych
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Medicover przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas. Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Fundacja Medicover, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Niezależnie od przechowywania danych przez Fundację Medicover własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 13. Prawa osoby, której dane dotyczą
 14. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Medicover, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Fundacja Medicover może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).
  Niezależnie od kontaktu z Fundacją Medicover w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 15. Informacja o wymogu podania danych
 16. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).

Instagram

 1. Administrator danych
 2. Administratorem danych osób korzystających z fanpage Fundacja Medicover lub komunikatora Messenger jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu na Instagramie Fundacja Medicover administrator aplikacji Instagram, tj. Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

 3. Dane kontaktowe
 4. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 5. Inspektor Ochrony Danych
 6. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: Natalia Jagiełło, iod.fundacja@medicover.pl
 7. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 8. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • administrowania i zarządzania profilem Fundacji Medicover, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Medicover, polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem Fundacja Medicover;
  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Fundacji Medicover poprzez wiadomości prywatne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Medicover, polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Fundacją Medicover.;
  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Medicover, za które Fundacja Medicover uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
  Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Instagram jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
  W szczególności administrator aplikacji Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.
  W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Fundacji Medicover, jako prowadzącemu fanpage.

 9. Odbiorcy danych
 10. Twoje dane osobowe podawane w aplikacji Instagram w związku z korzystaniem z profilu Fundacja Medicover mogą być dostępne dla administratora tej aplikacji – tj. Facebooka.
  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Fundacja Medicover mogą być również dostępne dla innych użytkowników aplikacji Instagram.

 11. Okres przechowywania danych
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Medicover przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
  Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu Fundacja Medicover, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
  Niezależnie od przechowywania danych przez Fundację Medicover, własne okresy przechowywania danych może stosować administrator aplikacji Instagram.

 13. Prawa osoby, której dane dotyczą
 14. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Medicover, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Fundacja Medicover może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).
  Niezależnie od kontaktu z Fundacją Medicover w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem aplikacji Instagram możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 15. Informacja o wymogu podania danych
 16. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Youtube

 1. Administrator danych
 2. Administratorem danych osób korzystających z kanału Fundacja Medicover jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Fundacja Medicover administrator portalu YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 3. Dane kontaktowe
 4. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 5. Inspektor Ochrony Danych
 6. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: Natalia Jagiełło, iod.fundacja@medicover.pl
 7. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 8. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • administrowania i zarządzania kanałem Fundacja Medicover, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Medicover polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem Fundacja Medicover;
  • udzielania odpowiedzi nrealizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Medicover, za które Fundacja Medicover uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
  Ponadto informujemy, że administrator portalu YouTube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału Fundacja Medicover, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
  W szczególności administrator portalu YouTube w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
  W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora portalu YouTube tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających kanał), które mogą być udostępniane Fundacji Medicover, jako prowadzącemu fanpage.

 9. Odbiorcy danych
 10. Twoje dane osobowe podawane na portalu YouTube w związku z korzystaniem z kanału Fundacja Medicover mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Google.
  Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale Fundacja Medicover mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

 11. Okres przechowywania danych
 12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Medicover przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem kanału lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
  Zawsze możesz zrezygnować z subskrybowania kanału Fundacji Medicover, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
  Niezależnie od przechowywania danych przez Fundację Medicover własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu YouTube.

 13. Prawa osoby, której dane dotyczą
 14. Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Medicover, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Fundacja Medicover może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).
  Niezależnie od kontaktu z Fundacją Medicover w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem YouTube możesz kontaktować się także z administratorem portalu YouTube.

 15. Informacja o wymogu podania danych
 16. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy).

Strona Internetowa

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychFundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzaniaRealizacja programów profilaktyki zdrowotnej, organizacja szkoleń,  warsztatów edukacyjnych i sportowych promujących zdrowy tryb życia, organizacja szkoleń i konferencji promujących działalność administratora, promocja usług własnych i działalności administratora w szczególności Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w ramach zawartych zobowiązań, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzaniaTwoja zgoda/ uzasadniony interes administratora danych / przepisy prawa
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane daneOsoba fizyczna, której dane dotyczą, rodzic lub opiekun prawny w przypadku dziecka
Prawa związane z przetwarzaniem danych– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo dostępu do danych,
– inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Fundacja Medicover, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
– przez formularz: https://fundacjamedicover.pl/kontakt/

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – funkcje tą pełni Natalia Jagiełło.
Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Natalia Jagiełło Inspektor Danych Osobowych, Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
– przez e-mail: iod.fundacja@medicover.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

– objąć Ciebie lub Twoje dziecko realizowanym przez Fundację programem profilaktyki zdrowotnej,

– organizować szkolenia lub warsztaty edukacyjne i sportowe promujące zdrowy tryb życia, w których możesz wziąć udział,

– przekazać Ci materiały promujące naszą działalność, w tym także organizować szkolenia i konferencje, w których możesz wziąć udział,

– promować usługi własne i działalność administratora, w szczególności Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, 

kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania,

– obsłużyć złożoną przez Ciebie reklamację.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

– Twoja zgoda,
– przepisy prawa,
– prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni i promocja naszej działalności (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.


4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na naszych stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy, na podstawie Twojej zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania, na podstawie przepisów prawa, przez czas określony w przepisach, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w ramach świadczenia usług na rzecz Fundacji Medicover (m.in. usług wsparcia IT)
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa (np. sądy)
– podmiotom, które do tego upoważniłeś (m.in. w formie pełnomocnictwa)

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest potrzebne, abyś mógł wziąć udział w realizowanych przez nas przedsięwzięciach (programy, szkolenia, konferencje), nawiązać z nami współpracę oraz konieczne do realizacji określonych wymogów ustawowym.