O Fundacji

FUNDACJA MEDICOVER

Cele i działalność

Fundacja Medicover powstała, by zmieniać świat na lepszy i zdrowszy. Poprzez nowatorskie inicjatywy, Fundacja podnosi świadomość zdrowotną społeczeństw, upowszechniając wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, promując profilaktykę i motywując do dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Realizuje i wspiera szczególnie te projekty, które wyzwalają samodzielność, mobilizują uczestników do podjęcia i wytrwania w działaniu, inspirują w rozwoju osobistym i kształtują postawę odpowiedzialności za własne zdrowie. Fundacja prowadzi działalność na podbudowie potencjału oraz wieloletniego doświadczenia spółki Medicover w dziedzinie medycyny, korzystając z jej zaplecza medycznego.

Statystyki naszych realizacji

0
projektów i akcji wolontariackich
0
osób, którym udzielono pomocy
0
instytucji, którym udzielono wsparcia
0
wolontariuszy zaangażowanych w nasze działania

Raport z działalności

Z wielką przyjemnością prezentujemy cykliczne raporty z działalności Fundacji Medicover.

Ostatnie lata pracy Fundacji to wiele inicjatyw, projektów, akcji na rzecz kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych – w skrócie przedstawiamy je w naszych corocznych raportach.

Zachęcamy do przeczytania raportów, aby dowiedzieć się więcej o ważnych długoterminowych programach, które realizujemy oraz projektach, które podejmujemy, koordynujemy i wspieramy, a których realizacja daje nam mnóstwo satysfakcji.

Zapraszamy do lektury!

Zespół Fundacji Medicover

Zobacz nasze poprzednie raporty →

Ludzie fundacji

Marcin Radziwiłł

Prezes Zarządu

Fredrik Ragmark

Członek Zarządu

Richard Sands

Członek Zarządu

Dagmara Iwaniak

Kierownik Projektów

Karolina Kryszkiewicz

Koordynator Zespołu ds.Programów Zdrowotnych - Fundacja Medicover

Agnieszka Skowrońska

Kierownik Programów Profilaktycznych Fundacji Medicover

Kinga Knap

Kinga Knap

Koordynator Projektów

Kornelia Ochel

Koordynator Lokalny w Gdańsku

Agnieszka Karasińska

Koordynator Projektów

Anna Jonarska

Koordynator Projektów

Jacek Wichowski

Specjalista ds. Organizacji Imprez Sportowych

Katarzyna Walczak-Szepczyńska

Specjalista ds. Działalności Odpłatnej

Aurelia Grzywacz

Aurelia Grzywacz

Kierownik Programów Profilaktycznych Fundacji Medicover

Jolanta Karwat

Jolanta Karwat

Koordynator Projektów