Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV SP z Gminy Wólka na bezpłatne badania przesiewowe w szkołach

Podlubelska Gmina Wólka, we współpracy z Fundacją Medicover, rozpoczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Wólka, o nazwie „PoZdro!”. W ramach Programu, na terenie Szkół Podstawowych, 29 listopada 2018 roku ruszyły bezpłatne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów klas IV. Tak zwana Kompleksowa Analiza Zdrowotna dla dzieci potrwa do grudnia 2018 roku. Jedynym warunkiem, by dziecko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Wólka. Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.
Na terenie wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Wólka (województwo lubelskie), w listopadzie – grudniu zostanie przeprowadzona bezpłatna tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), w formie populacyjnych badań przesiewowych dla wszystkich uczniów klas czwartych. Bezbolesne, przyjazne i nieinwazyjne badania mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka, w celu wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, szczególnie pod kątem nadwagi, otyłości oraz ryzyka chorób cywilizacyjnych mogących wystąpić w przyszłości, wiążących się z nadmierną masą ciała.
Warunkiem przystąpienia młodzieży do ok. 15 minutowych badań przesiewowych jest uczęszczanie dziecka do klasy IV gminnej Szkoły Podstawowej oraz wyrażenie przez rodziców lub opiekunów zgody na udział w Programie, którą otrzyma w szkole.
W ramach Programu, wyszkolona i doświadczona pielęgniarka zespołu Fundacji Medicover wraz z asystentem, będą przeprowadzać w szkole badania, polegające na:

  • ocenie ciśnienia tętniczego krwi
  • ocenie ostrości widzenia
  • ocenie postawy ciała przy pomocy podoskopu komputerowego
  • ocenie masy i składu ciała specjalistyczną wagą do bioimpedancji
  • ocenie sprawności krążeniowo – oddechowej

Szkoły Podstawowe w Gminie Wólka, które zostaną objęte Programem:
– Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie
– Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie
– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach
– Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
– Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce – Szkoła Podstawowa
Wójt Gminy Wólka, Pan Edwin Gortat oraz Fundacja Medicover podpisali umowę inicjującą współpracę
w zakresie realizacji projektu. ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi
i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Wólka, o nazwie „PoZdro!””, został stworzony w celu identyfikacji zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością u dzieci oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. Jego celem, obok oceny kondycji zdrowotnej uczniów jest szeroka edukacja oraz zbudowanie większej świadomości zdrowotnej wśród dzieci i rodziców w obszarze nadwagi i otyłości oraz zdrowego stylu życia. Ma to ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów żywieniowych oraz ruchowych, sprzyjających zdrowiu całych rodzin. Program jest realizowany ze środków Gminy Wólka. Badaniami ma szansę być objętych ponad 70. uczniów.
Dodatkowo, dla dzieci z nadwagą i otyłością, które na podstawie KAZ zostaną zakwalifikowane do grupy ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, przewidziana jest roczna, bezpłatna, interwencyjna opieka specjalistyczna, prowadzona przez Fundację Medicover.
„Doświadczenie bardzo dobrej współpracy z Fundacją Medicover, która przez ostatnie dwa lata realizowała na terenie Gminy Wólka Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, skłoniły nas do kontynuacji i poszerzenia tego projektu. Postanowiliśmy utworzyć oparty na sprawdzonej metodyce „PoZdro!”, holistyczny program polityki zdrowotnej w zakresie nadwagi i otyłości, przeznaczony specjalnie dla uczniów naszej gminy. Na kanwie ubiegłych lat, mieliśmy okazję zaobserwować, że wśród lokalnych mieszkańców istnieje duża potrzeba i otwartość wobec nowoczesnej diagnostyki oraz edukacji zdrowotnej. Mamy nadzieję, że także teraz, wszyscy rodzice 9-10-latków, uczniów 4. klas, wykorzystają wyjątkową okazję na przebadanie swojego dziecka i poznanie jego stanu zdrowia, wyrażając zgodę na badania przesiewowe w szkole. Gorąco do tego zachęcamy! Tym mocniej, iż oferta gminnego Programu na badaniach się nie kończy. Dzieci, u których zostaną wychwycone czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, wraz z całymi rodzinami, będą miały szansę uczestniczyć w kompleksowym cyklu dostosowanej doich potrzeb, indywidualnej opieki. Zdrowie, wiedza i rozwój lokalnej społeczności, to jedne z priorytetów działań Gminy Wólka. Ten Program jest tego praktycznym wyrazem.” – powiedział Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Programie Polityki Zdrowotnej. Wspólnie możemy zadbać o zdrową teraźniejszość i przyszłość naszych dzieci!

Comments are closed.