27.06 – Dzień Walki z Cukrzycą

Z jakim wyzwaniem ma do czynienia świat i Polska w kontekście epidemii cukrzycy? Co robi Fundacja Medicover, by przeciwdziałać cukrzycy typu 2? Dowiedz się z naszego materiału.

W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2.3 miliona dorosłych ludzi, z czego 90% to cukrzyca typu II – nieuleczalna choroba rozwijająca się w wyniku innych chorób, w tym choroby otyłościowej. Najczęściej odpowiedzialny jest za to niezdrowy tryb życia – źle zbilansowana dieta i mała aktywność fizyczna.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z cukrzycą typu II jest przeciwdziałanie nadmiernej masie ciała. Fundacja Medicover od 2013 roku realizuje programy walki z nadwagą i otyłością u dzieci, a także profilaktyki cukrzycy wśród dorosłych.

Światowy dzień cukrzycy 2021 banner

Co i jak robi Fundacja przeciwdziałając cukrzycy typu 2?

Działamy od podstaw, kompleksowo i długofalowo
Na rzecz lepszej diagnostyki osób z czynnikami ryzyka, trwałej poprawy stanu Ich zdrowia, samopoczucia i samooceny, profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Dla dzieci i dorosłych z nadmierną masą ciała stworzyliśmy skuteczny interdyscyplinarny zespół specjalistów (lekarz, dietetyk, trener, psycholog), którzy współpracując wspólnie z pacjentem potrafią skutecznie pomóc w zmianie stylu życia i tym samym uchronić przed cukrzycą typu II.

Kompleksowe wsparcie kluczem do sukcesu

Razem możemy więcej!
Współpracujemy z samorządami, integrujemy środowisko szkolne (dyrektorów, pielęgniarki/rzy, nauczycieli, pracowników sklepików i stołówek szkolnych), budując koalicję na rzecz zdrowia uczniów.

Digitalizujemy medycynę szkolną
Wdrażamy Elektroniczny System Medycyny Szkolnej do badań przesiewowych, wczesnego wykrywania zwiastunów chorób cywilizacyjnych, określania wydolności fizycznej wśród uczniów. Poprzez ESMS wprowadzamy komputery do szkolnych gabinetów pielęgniarskich.

Jesteśmy pomysłodawcą nowoczesnej edukacji profilaktycznej przy pomocy Lekcji Multimedialnych dla szkół (animacje, scenariusze dla nauczycieli, Zeszyty ćwiczeń dla ponad 60 000 uczniów w całej Polsce).

Realizowane przez Fundację w 2020 r. programy i projekty prozdrowotne, bezpłatne dla uczestników, to m.in.:

  • https://bezcukrzycy.gdansk.pl/ Fundacja jest wykonawcą realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień „Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy – programu polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” (lata 2020-2023). Celem jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej.
    Projekt obejmuje wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu oraz przeprowadzenie programu edukacyjnego zmiany nieprawidłowych nawyków behawioralnych.
  • https://gcz.gdynia.pl/programy-i-projekty/programy-polityki-zdrowotnej/ „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”
  • https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/programy-zdrowotne/jedz-z-glowa/ „Program polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”

Flagowy Program Fundacji to ponadto Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzony do 2020 r. Jest jednym z największych tego typu programów profilaktycznych w Europie i na świecie pod względem liczby dzieci przebadanych w szkołach w kierunku czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (24 000 os.), jak i osiąganych efektów zdrowotnych.
Więcej o tym z jak wielkim wyzwaniem ma do czynienia świat i Polska wobec epidemii cukrzycy: TUTAJ

Comments are closed.