3800 przebadanych uczniów, 570 w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych. W Gdyni zakończyła się III edycja Programu PoZdro!

Zakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover w Gdyni. W sumie, w ciągu trzech lat, badaniami przesiewowymi objęto 3799 uczniów, a w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 570 badanych (gimnazjalistów). W tym roku szkolnym, swój stan zdrowia sprawdziło blisko 70% uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 208 znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.
W sumie, w ciągu trzech edycji Programu PoZdro!, 3799 (63 proc.) dzieci sprawdziło swój stan zdrowia, a 570 (15 proc. wszystkich przebadanych) zostało zakwalifikowanych do dwuletniej i bezpłatnej specjalistycznej opieki. W trzeciej edycji Programu PoZdro!, tj. w roku szkolnym 2015/2016, przebadanych zostało 1532 uczniów (prawie 70 proc.) z 25 gdyńskich gimnazjów pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 208 (13,6 proc.) zostanie zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów: lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. To nie wszystko. Od startu Programu PoZdro! w marcu 2014, zrealizowanych zostało 21 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 630 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy Programu, ale także członkowie ich rodzin. W ramach szkoleń dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, wzięło udział 61 nauczycieli z 23 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się dużą popularnością – w 9 treningach wzięło udział w sumie ponad 400 osób.
– Działania mające na celu podnoszenie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyka są jednymi z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu. Ideą Programu PoZdro!, podobnie jak i inicjatyw realizowanych przez Urząd Miasta Gdyni, jest budowanie wiedzy na temat zdrowia, szerzenie idei uprawiania sportu a także bezpośrednia walka z nadwagą i otyłością, które stają się plagą wśród coraz młodszej części społeczeństwa – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
– Gdynia jest pierwszym miastem na mapie zdrowia PoZdro! To tutaj rozpoczęliśmy nasz Program 3 lata temu. Przebadaliśmy prawie 3800 dzieciaków, z czego 570 zakwalifikowało się do dalszej części Programu. Zakończyliśmy już badania przesiewowe, spotkania w ramach ZOI cały czas trwają, ale to, czego nauczyli się nasi podopieczni, ich rodziny, nauczyciele i my sami pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku bardzo długiej drogi. To od nas – dorosłych – zależy czy nasze dzieci będą mieć zdrową dorosłość. We wrześniu będziemy publikować pierwsze analizy pokazujące występowanie nadwagi i otyłości na mapie Polski: w Gdyni, wybranych dzielnicach Warszawy, Lublinie i Wrocławiu. Już widzimy, że są różnice regionalnemówi Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover.
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 20,7% przebadanych nastolatków (19,4% w III edycji).
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 17,5% badanych (21,7% w III edycji).
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 58,6% jego uczestników (54,1% w III edycji).
  • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,7% badanych (73,5% w III edycji).
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 9,9% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (9,8% w III edycji).

– W III edycji, 208 uczniów, czyli 13,6% wszystkich przebadanych, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Młodzież, która znalazła się grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych w I edycji Programu, kończy 2 letni cykl, a 13 rodzin już zakończyło udział w Programie PoZdro! Efekty zdrowotne wśród uczniów są bardzo widoczne – mówi Anna Filipiak, Starsza Koordynatorka Programu PoZdro! Fundacji MedicoverCieszę się, że młodzież ma postępy, że specjaliści coraz lepiej rozumieją potrzeby rodzin i są wstanie na nie odpowiedzieć. Od początku trwania ZOI, w kwietniu 2014, uczestnicy Programu PoZdro! odbyli 6308 indywidualnych spotkań z lekarzem, dietetykiem, trenerem oraz psychologiem.

To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki w Mieście. Już w czerwcu powstanie tu Niebieskie Miasteczko, w którym dla każdego mieszkańca dostępne będą bezpłatne badania. Do Miasteczka zawita również charytatywny Rajd Rowerowy Fundacji Medicover „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”.
– W Gdyni po raz kolejny będzie miał swój finał Rajd Rowerowy pod hasłem „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 12. czerwca w niedzielę na skwer Kościuszki, gdzie każdy mieszkaniec Gdyni będzie mógł bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia oraz zasięgnąć porady specjalisty. Dodatkowo, podopieczni naszego Programu będą przygotowywać zdrowe przekąski, którymi będzie się można częstować – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

Comments are closed.