Brak ruchu – brak zdrowia Prawie 75 proc. gimnazjalistów klas pierwszych z Wrocławia przebadanych w ramach drugiej edycji Programu PoZdro! we Wrocławiu

We Wrocławiu zakończyła się druga edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover.
W roku szkolnym 2016/2017 przebadanych zostało 2340 uczniów (72 proc. badanej populacji), z czego 326 znalazło się w grupie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2. W sumie w ciągu dwóch edycji Program objął 4453 dzieci (66,6 proc. ogółu uczniów), a 607 zaproszonych zostało do udziału w specjalistycznej opiece indywidualnej.
Wyniki badań wskazują na wyraźny problem: wrocławscy nastolatkowie mają trudności z wydolnością fizyczną – prawie 18 proc. nie może wykonać testu sprawnościowego.
W drugiej edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover realizowanej w roku szkolnym 2016/2017 2340 uczniów (aż 72 proc. badanej populacji) klas pierwszych z 35 wrocławskich gimnazjów zostało przebadanych pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. 326 dzieci (14 proc.) znalazło się w grupie ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2. W sumie w ciągu dwóch lat trwania inicjatywy badaniami przesiewowymi objętych zostało 4453 nastolatków (66,6 proc. populacji), z czego aż 607 zostało zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów: lekarza, dietetyka, trenera i psychologa.
Wysoka frekwencja dzieci w naszych badaniach nie byłaby możliwa bez wzorcowej wręcz współpracy ze szkołami we Wrocławiu, jak również wsparciu Departamentu Edukacji, Wydziału Gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – podkreśliła Katarzyna Kostuch, Koordynator Lokalny Programu PoZdro! Fundacji Medicover we Wrocławiu. – Dla chętnych szkół dotychczas biorących udział w Programie przygotowaliśmy specjalne tablice edukacyjne, które w pigułce przekazują wiedzę na temat groźnej choroby, jaką jest otyłość,  w prosty i przejrzysty sposób pokazują zasady zdrowego żywienia oraz uświadamiają młodzieży jak ważna jest aktywność fizyczna w naszym życiu.
Analiza danych z badań w obu edycjach Programu wyraźnie pokazuje alarmujący trend – spadek liczby młodzieży z bardzo dobrą i dobrą wydolnością fizyczną (z 35,9 proc. do 30 proc.), wzrost liczby dzieci z wydolnością bardzo słabą, słabą oraz dostateczną (z 59 proc. do 61,2 proc.) oraz odsetek młodzieży, która nie może wykonać testu sprawnościowego (prawie 18 proc!).
Wyniki II edycji Programu we Wrocławiu potwierdzają, że u wrocławskiej młodzieży problem zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi istnieje. Odsetek dzieci z nadwagą i otyłością jest najniższy wśród wszystkich miast, w których Program jest prowadzony, jednak ponad 94 proc. przebadanych uczniów ma wady postawy i jest to najwyższy wskaźnik z miast PoZdro! (średnia dla Polski: 77,8%) – podkreśliła dr Ewa Rutkowska, lekarz ZOI. – Bardzo niepokojący jest również odsetek badanych, którzy ze względu na problemy zdrowotne nie może nawet wziąć udziału w prostym teście sprawnościowym oraz tych, u których to badanie musiało zostać przerwane ze względu na zbyt wysokie tętno.
Szczegółowe wyniki drugiej edycji:
• Nadwaga i otyłość występują u 18,7% przebadanych nastolatków (17,5% w I edycji).
• Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 27,6% jego uczestników (30% w I edycji).
• Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 61,2% badanych (59% w I edycji).
• W związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną test sprawnościowy musiało przerwać aż 8,8% uczniów a kolejne 9% w ogóle nie wzięło udziału w badaniu ze względu na trwałe dolegliwości zdrowotne!
• Nieprawidłową postawę ciała ma aż 94,1% badanych (93,6% w I edycji).
Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 13% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (12% w I edycji).
Badania oraz specjalistyczna opieka dla osób znajdujących się w grupie ryzyka to tylko jeden z elementów Programu. Od startu Programu we Wrocławiu we wrześniu 2015 roku, Fundacja Medicover zrealizowała 11 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną i dedykowanych rodzinom, w których wzięło udział 611 osób. Ponad 950 osób poprawiało swoją wydolność fizyczną na zajęciach sportowych organizowanych przez Fundację, a  82 wzorowych uczestników Programu PoZdro! nauczyło się przygotowywać zdrowe i smaczne posiłki na specjalnych warsztatach kulinarnych. Z pakietu Lekcji Multimedialnych PoZdro! skorzystało 39 szkół gimnazjalnych na terenie Wrocławia.
Efekty działań Programu są widoczne – wiele rodzin zmienia swój styl życia podczas cyklu dwuletnich spotkań ze specjalistami Fundacji Medicover
Syn od ponad roku spotyka się ze specjalistami w Programie PoZdro! i widać efekty tej pracy. Kuba gubi zbędne kilogramy, waga pokazuje już ponad 6 kilogramów mniej; zmienia się jego skład ciała – w ciągu roku zgubił ponad 10 kg tkanki tłuszczowej, zbudował masę mięśniową. Kuba więcej się rusza, poprawił swoją wydolność fizyczną, która teraz jest doskonała. Cała rodzina zmienia nawyki i świetnie się z tym czujemy, a specjaliści z Fundacji Medicover dodatkowo motywują Nas do pracy nad sobą. Dzięki warsztatom z dietetykiem mamy większą świadomość, jaka żywność nam szkodzi, jakie produkty są zdrowe, robiąc zakupy czytamy etykiety. Kuba bardzo pilnuje tego, co je; ograniczył spożywanie cukru, jest spokojniejszy, w szkole ze skupieniem bierze udział w lekcjach. Przed badaniami PoZdro! w szkole sami próbowaliśmy zachęcić Kubę do zgubienia zbędnych kilogramów, niestety bez sukcesu, dlatego bardzo się cieszę, że trafiliśmy do Programu – powiedziała Wioletta Wojtkowska, Mama 15-letniego Kuby, który od ponad roku jest uczestnikiem Programu PoZdro!
Aby uchronić pokolenie naszych dzieci, muszą działać wspólnie – samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe – tylko w ten sposób możemy przygotować solidny fundament dla zdrowej przyszłości naszych dzieci – powiedział  Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji. – Miasto Wrocław jest gospodarzem World Games 2017. Jest to idealna okazja do tego, aby Ci, którzy nie połknęli jeszcze bakcyla sportu, odkryli nową pasję.
We Wrocławiu realizować będziemy kolejną edycję badań, którą rozpoczynamy już we wrześniu – powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Ze względu na reformę szkolnictwa i likwidację gimnazjów, badania przeprowadzać będziemy w szkołach podstawowych. Wszystkie dzieci, które znalazły lub znajdą się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych, będą objęte opieką indywidualną naszych specjalistów w dotychczasowym kształcie.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami e odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
O Programie PoZdro!
Celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem Programu jest edukacja młodzieży poprzez innowacyjne Lekcje Multimedialne PoZdro! dostępne dla każdej chętnej placówki gimnazjalnej w Polsce. Ideą pakietu jest włączanie środowiska szkolnego w promocję zdrowego stylu życia, akcentowanie roli sportu i właściwej diety. Dodatkowo, w ramach Programu przeprowadza się szkolenia w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej. Do tej pory uczestnicy PoZdro! odbyli już blisko25 tys. indywidualnych wizyt tego typu. W ramach Programu przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla całych rodzin. Dostępny jest również bezpłatny Poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro!
PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, a dzięki Lekcjom Multimedialnym PoZdro! – z prozdrowotnym przekazem – dotrzeć do kolejnych 38 tys. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu oraz w gminie Kosakowo. W 2016 roku Program PoZdro! otrzymał środki na rozwijanie dobrej praktyki w Rumunii.
Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli
i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners, czy rajd rowerowy „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Sylvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.
O Grupie Medicover
Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.
Kontakt dla mediów:
Anna Kryłowicz, Cook Communications
Kom. +48 601 593 082
Email: anna.krylowicz@cook-comm.com
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14)
Kierownik Projektu „PoZdro!”:
Kamila Szarejko, Fundacja Medicover
Tel. +48 22 592 7337 
Email: kamila.szarejko@medicover.pl

Comments are closed.