Dokumentacja medyczna pielęgniarki szkolnej

W trakcie warsztatu porozmawiamy o rodzajach i zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej, dowiemy się jak ją przechowywać i kto ma do niej prawo dostępu. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Prowadząca: Jolanta Zając – Pielęgniarka z 39 letnim stażem pracy, mgr pedagogiki, przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Reprezentuje środowisko pielęgniarskie w Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach, gdzie omawiane są sprawy związane z opieką nad dziećmi i młodzieżą w Środowisku Nauczania i Wychowania. Organizuje konferencje dla Pielęgniarek, bierze udział w kształceniu kadr medycznych współpracując z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym , Katedrą Pielęgniarstwa. Bierze udział w planowaniu i realizacji programów profilaktyki i edukacji zdrowotnej – w tym wdrażania Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej Fundacji Medicover.

Comments are closed.