Samorządy

Terytorialne

Zakłady

OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pielęgniarka

DLACZEGO WARTO?

Bilans - czy to "tylko" bilans
a może "aż"?

Jako pielęgniarka szkolna masz wpływ na życie i zdrowie uczniów w Twojej szkole. ESMS wzbogaci i usprawni Twoją pracę. Badanie odbywa się w gabinecie pielęgniarki szkolnej i trwa około 20 minut. Jest bezbolesne i bezinwazyjne. Jednak daje szansę na wykrycie symptomów niebezpiecznych chorób. Tak było w przypadku Szymona.

Jak zaimplementować ESMS w szkole??

Współpraca pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Szkołami to idealny układ. Implementacja Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej pozwala na prowadzenie nowoczesnych badań przesiewowych w szkole, a ujednolicenie systemu zbieranych pomiarów, na szybki dostęp do danych statystycznych na całym terenie.

Dostęp do tych danych daje możliwość wspólnego (JST wraz z dyrektorami szkół) budowania realnej polityki prozdrowotnej dopasowanej do potrzeb populacji z danej szkoły lub na terenie danego samorządu z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, szkołami, gminami, powiatami, województwami etc.

Przejrzyste raport o stanie zdrowia dzieci pomogą w prowadzeniu rzeczowego dialogu pomiędzy rodzicami, a pielęgniarką szkolną.

Publikacja z okresu 2016 – 2018

Dane populacyjne o stanie zdrowia dzieci

22%

przebadanych uczniów ma nadwagę i otyłość*

78%
badanych uczniów ma nieprawidłową postawę ciała*
12%
badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty ma nieprawidłową ostrość widzenia*
23%
uczestników badania ma podwyższone ciśnienie tętnicze*
65%
badanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność, co oznacza, że nawet młodzież o prawidłowej masie ciała narażona jest na konsekwencje związane z brakiem ruchu*
25%
tylko tyle przebadanych uczniów ma prawidłową masę i postawę ciała, prawidłową ostrość widzenia, poziom ciśnienia tętniczego oraz wydolność organizmu*
*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

Statystyki

0
Liczba szkół w programie
0
Liczba przebadanych uczniów

70% - 90 %

% zgód rodziców na uzupełniające badania do bilansu wykonywane przez Pielęgniarkę szkolną

Partnerzy