Fundacja Medicover po raz kolejny doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dwa projekty Fundacji Medicover zostały dostrzeżone w raporcie “Odpowiedzialny Biznes 2015”: Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! oraz działania w ramach wolontariatu.
Obecność w tak ważnej publikacji, jak Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest dla nas bardzo istotna. Program PoZdro! został zauważony już w zeszłym roku. W tej edycji Raportu wyróżnione zostały także nasze działania w ramach wolontariatu. Cieszy to tym bardziej, ze w dużej części są to inicjatywny oddolne, wynikające z potrzeby dzielenia się przez pracowników grupy Medicover swoją wiedzą i doświadczeniem w celu niesienia pomocy potrzebującym. – powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.
W ramach wolontariatu, w 2015 roku, zrealizowanych zostało 35 projektów – każdy odpowiadający na inne potrzeby społeczne. W sumie, w inicjatywy, zaangażowanych było ponad 500 wolontariuszy z Grupy Medicover, a liczba beneficjentów projektów przekroczyła 1500 osób. Po raz drugi Raport wspomina także o największym projekcie Fundacji Medicover: Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! – jako wieloletniej dobrej praktyce.
Raport “Odpowiedzialny Biznes” co roku przygotowuje niezależna organizacja pozarządowa – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są tam dobre praktyki, mogące stanowić inspirację do prowadzenia działań CSR przez inne firmy, instytucje i organizacje. Była to już kolejna, 15. Edycja Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Raport “Odpowiedzialny Biznes 2015” dostępny jest na:
www.odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2015.-Dobre-praktyki.pdf

Comments are closed.