Fundacja Medicover wdraża przełomowy system informatyczny dla pielęgniarek szkolnych

Rusza ELEKTRONICZNY SYSTEM MEDYCYNY SZKOLNEJ, w skrócie ESMS, stworzony NA BAZIE DOŚWIADCZENIA I NARZĘDZI PROGRAMU POZDRO!. Ma on znacząco ułatwić badania przesiewowe, tzw. bilans, uczniów klas III i VII Szkół Podstawowych, a także usprawnić komunikację z rodzicami nt. wyników badań i stanu zdrowia dziecka.

ESMS bazuje na systemie Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ) Programu PoZdro!, dzięki któremu Fundacja Medicover przebadała w ciągu ostatnich 4 lat 24 000 uczniów w: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu, w podstawówkach i gimnazjach.

ESMS ma ambicje wprowadzić medycynę szkolną w Polsce w XXI w. Pilotażowo wdrażany jest w Gdyni, we współpracy z Gdyńskim Centrum Zdrowia i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Aktualnie, dobiegają końca szkolenia pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w Gdyni, przygotowujące do zastosowania systemu, który ma zacząć działać w szkołach podstawowych w tym mieście w bieżącym roku szkolnym.

Narzędzie ESMS może być zaadaptowane w każdej polskiej szkole podstawowej. Ma szansę wzbogacić również standardowe wyposażenie gabinetu oraz kompetencje pielęgniarki, a także ułatwić dyrekcjom szkół, pielęgniarkom oraz samorządom ewaluację prowadzonych działań prozdrowotnych, by móc tworzyć lepiej dopasowane do potrzeb dzieci programy profilaktyczne w danej placówce oświatowej czy regionie.

Zapraszamy na stronę http://esms.fundacjamedicover.pl/

Comments are closed.