GDAŃSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PREWENCJI CUKRZYCY TYPU 2 U OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA I GMINY STEGNA

Fundacja Medicover i Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień realizują projekt profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany przez trzy i pół roku.

Co oferujemy:

– Zachęcamy aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska i gminy Stegna w wieku 35-64 lata do wypełniania ankiet FINDRISK w celu określenia ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2.
– Osoby mające wynik prawidłowy lub podejrzenie cukrzycy nie kwalifikują się do projektu. U osób, których test wskaże na czynniki ryzyka, wykonamy badania laboratoryjne.
– Osobom z podwyższonym ryzykiem zachorowania wykonamy bezpłatnie badania laboratoryjne (OGTT lub glikemia na czczo – do wyboru).
– Osoby będące w stanie przedcukrzycowym zaprosimy do udziału w bezpłatnym rocznym programie wspierającym zmianę stylu życia, gdzie uzyskają kompleksową pomoc profesjonalistów medycznych (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, edukatorów zdrowia oraz dietetyków)

Zależy nam na wczesnej identyfikacji osób ze stanem przedcukrzycowym i podniesieniu ich świadomości zdrowotnej. Jednak najważniejsze to zredukowanie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, przekazanie osobom zagrożonym rozwojem tej choroby maximum wiedzy o zdrowym stylu życia i zapału do zmian swoich nawyków żywieniowych. Zaoferujemy im więc udział w edukacyjnych warsztatach stacjonarnych, webinariach, zajęciach e-learningowych, konsultacjach tele-medycznych i wiele więcej.

Cukrzyca nie boli dlatego dajmy sobie szansę na wykrycie zagrożenia zanim będzie zbyt późno. Wypełnienie ankiety to pierwszy krok, zapraszamy na stronę: www.bezcukrzycy.gdansk.pl

Comments are closed.