II edycja Programu „PoZdro!” w Gdyni – 15% młodzieży jest zagrożone chorobami cywilizacyjnymi

18 maja b.r. na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Gdyni, przedstawiciele Fundacji Medicover zaprezentowali wyniki II edycji badań przesiewowych w Gdyni. Blisko 15% przebadanych uczniów klas pierwszych z Gdyni znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.
Od września ubiegłego roku przebadano 1222 uczniów (65% populacji) z 23 gdyńskich gimnazjów. Był to już drugi rocznik pierwszych klas objętych Programem. 182 uczniów (15% wszystkich przebadanych) zostało zaproszonych do Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej) wskazują, że:
Nadwaga i otyłość występują u prawie 22% przebadanych nastolatków (22% w I edycji 2013/14).
Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 14,2% jego uczestników (16,1% w I edycji 2013/14).
Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 61,2% badanych (65% w I edycji 2013/14).
Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 74% badanych (68,8% w I edycji 2013/14).
Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,4% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (10,3% w I edycji 2013/14).
– Frekwencja w II edycji badań jest wyższa niż w zeszłym roku, co pokazuje, że Program „PoZdro!” z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością wśród rodziców. – powiedział Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Uczestnicy I edycji udowadniają, że Program działa – obserwujemy m.in. spadek zawartości tkanki tłuszczowej wśród uczestników, a także istotny wzrost zawartości tkanki mięśniowej.
– Jednym z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu są działania w zakresie poprawy zdrowia mieszkańców i promocji aktywnego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży (…). Z największą chęcią włączyliśmy się także w realizację Programu „PoZdro!” i organizację wydarzeń sportowych dla jego uczestników. Cieszymy się, że tego rodzaju inicjatywy realizowane są w naszym mieście. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
Na konferencji prasowej omówione zostały także: specjalistyczne oprogramowanie, które Fundacja Medicover udostępniła szkołom oraz szkolenia dla wybranego personelu w oparciu o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), koncentrujące się na kształtowaniu polityki zdrowotnej na terenie placówek. W szkoleniach HEPS wzięło udział 23 gimnazjów z Gdyni, przeszkolonych zostało już ponad 60 nauczycieli.

Comments are closed.