Konferencja Prasowa w Gdyni

12 maja 2014 roku w Gdyni odbyła się Konferencja Prasowa Programu PoZdro!

pozdroGdynia została wybrana pierwszym miastem w Polsce, w którym realizowany jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! – jeden z największych tego typu Programów w Polsce i Europie, którego celem jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy i innych chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy podwyższony poziom cholesterolu.
Ważnym elementem Programu jest również podniesienie świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka. W założeniach Programu, na terenie tego miasta ma zostać przebadanych około 6 tys. uczniów, uczęszczających do publicznych gimnazjów, w 3 kolejnych latach.
W Gdyni również odbyła się Konferencja Prasowa dotycząca Projektu, zorganizowana w drugim miesiącu po rozpoczęciu działania PoZdro!. W ciągu tego czasu zostało przebadanych ponad 865 uczniów z 19 gdyńskich szkół, a 145 z nich zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu jakim jest Zintegrowana Opieka Indywidualna. Konferencja dotyczyła przedstawienia głównych celów Programu, omówienia dotychczasowych wyników i prezentacji założeń na kolejne lata trwania PoZdro!. Gdynianie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do Projektu, przez co po tak krótkim czasie śmiało można mówić o sukcesie Programu.
Konferencja Prasowa wzbudziła również zainteresowanie mediów. Poniżej zamieszczamy publikacje, które pojawiły się na ten temat.

Zródło: http://www.metropolitalne.info/?p=6330

Program PoZdro! – 2 miesiące działania w Gdyni, pierwsze wyniki

Już 865 dzieci z 19 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover, jednego z największych tego typu programów w Europie.
Program PoZdro! – 2 miesiące działania w Gdyni, pierwsze wynikiDo tej pory Zintegrowaną Opieką Indywidualną objęto 145 uczniów. Docelowo Fundacja chce przebadać w Gdyni 6 tysięcy uczniów pierwszych klas wszystkich 23 gimnazjów, w ciągu kolejnych trzech lat. A wszystko po to, by już w tym wieku zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych wynikających najczęściej z braku ruchu i nieprawidłowego żywienia.
Celem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) i innych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu oraz, co niezwykle istotne, podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i skład ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką.
Program PoZdro! – 2 miesiące działania w Gdyni, pierwsze wynikiBadania przesiewowe w gdyńskich szkołach trwają od połowy marca. Zgodnie z planem mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015.
„W ciągu dwóch miesięcy udało się zbadać już kilkanaście procent uczniów z planowanej grupy, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci, którzy musieli wyrazić zgodę na badania. To nas bardzo cieszy i chcemy z równą determinacją kontynuować naszą pracę, by w efekcie doprowadzić do poprawy stanu zdrowia u tych młodych ludzi. Wiemy już, że niemała grupa wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera” – wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.
Program PoZdro! – 2 miesiące działania w Gdyni, pierwsze wynikiPierwszą szkołą, objętą Programem „PoZdro!” jest Gimnazjum nr 13 w Chyloni. Już na początku marca przed budynkiem szkoły pojawiło się graffiti z informacją o programie. Placówka ta od samego początku była bardzo zaangażowana w jego realizację.
„Mamy u nas 140 pierwszoklasistów. Nie mieliśmy żadnego problemu z uzyskaniem zgody od rodziców na badania. Uczniowie tym chętniej do nich przystępowali, im częściej dowiadywali się, że trwa to bardzo krótko i jest całkowicie bezbolesne. Program jest niezwykle potrzebny, bo do tej pory nie mieliśmy żadnych danych o skali potencjalnych zagrożeń dla zdrowia u dzieci w naszej szkole. Dla każdego rodzica to jest niebywała możliwość, aby potwierdzić, że dziecko jest zdrowe i otrzymać raport stanu zdrowia” – mówi Bogumiła Dybowska, wicedyrektorka Gimnazjum nr 13. 

O cukrzycy

Istnieje ryzyko, że dzieci urodzone po 2000 roku będą żyły krócej niż ich rodzice. Jest to pierwszy raz w dziejach ludzkości kiedy cywilizacja zagraża a nie pomaga. Świat w którym funkcjonujemy nam nie sprzyja, środowisko jest zanieczyszczone, produkty spożywcze przetworzone, kaloryczne mało wartościowe, mamy mało ruchu i dodatkowo brakuje nam wiedzy jak sobie pomóc.
Z najnowszych opracowań wynika że w krajach Unii Europejskiej 26 milionów dzieci cechuje nadwaga zaś ok. 6,4 miliona otyłość. W wielu krajach uprzemysłowionych odsetek dzieci z nadwagą i otyłością sięga obecnie 20-30 %. W Stanach Zjednoczonych częstość otyłości wśród nastolatków uległa podwojeniu w okresie zaledwie kilkunastu lat. Szacuje się że w krajach Unii Europejskiej rokrocznie przybywa ponad 1,3 miliona dzieci z nadwagą i ok. 300 000 z otyłością. W Polsce nadwaga i otyłość występują u ponad połowy społeczeństwa (50-60 % osób dorosłych oraz u około 15-20% dzieci i młodzieży).
Lekarze podkreślają, że towarzyszące otyłości w wieku dziecięcym zaburzenia metaboliczne zazwyczaj są obecne także w wieku dorosłym i zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz wczesnego występowania chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto osoby otyłe bywają w różny sposób piętnowane i dyskryminowane, zarówno w wieku dziecięcym i młodzieńczym, jak i w wieku dorosłym. 
Zjawisko to przyczynia się do obniżenia własnej oceny, satysfakcji z życia oraz jakości życia zależnej od zdrowia. Aby uniknąć nadwagi i otyłości warto zadbać o profilaktykę. W przypadku występowania nadmiaru masy ciała powinna być ona prowadzona od wczesnych lat przedszkolnych i szkolnych. Jest  to możliwe przez propagowanie prawidłowego modelu odżywiania oraz regularnej aktywności fizycznej  u dzieci. Działania profilaktyczne powinny objąć cała rodzinę i środowisko dziecka. Z tego powodu  w profilaktyce i leczeniu otyłości, cukrzycy, szczególnie typu 2 ważny udział ma personel pedagogiczny przedszkoli i szkół. Na to czy zachorujemy czy nie mamy wpływ od 50% do 70% czynników za które sami jesteśmy odpowiedzialni. 
Szczegółowe informacje o programie PoZdro i jego przebiegu znajdują się na stronie: www.po-zdro.pl/.
PoZdro! Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14).

Zródło: http://www.metropolitalne.info/?p=6330

Program PoZdro! – 2 miesiące działania w Gdyni, pierwsze wyniki

Już 865 dzieci z 19 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywillizacyjnych „PoZdro!”, prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover, jednego z największych tego typu programów w Europie.
Do tej pory Zintegrowaną  Opieką  Indywidualną  objęto 145 uczniów. Docelowo Fundacja chce przebadać w Gdyni 6 tysięcy uczniów pierwszych klas wszystkich 23 gimnazjów, w ciągu kolejnych trzech lat. A wszystko po to, by już w tym wieku zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych wynikających najczęściej z braku ruchu i nieprawidłowego żywienia. .
Celem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) i innych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu oraz, co niezwykle istotne, podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i skład ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką.
Badania przesiewowe w gdyńskich szkołach trwają od połowy marca. Zgodnie z planem mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych  klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015.
„W ciągu dwóch miesięcy udało się zbadać już kilkanaście procent uczniów z planowanej grupy, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci, którzy musieli wyrazić zgodę na badania. To nas bardzo cieszy i chcemy z równą determinacją kontynuować naszą pracę, by w efekcie doprowadzić do poprawy stanu zdrowia u tych młodych ludzi. Wiemy już, że niemała grupa wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera” – wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.
Pierwszą szkołą, objętą Programem „PoZdro!” jest Gimnazjum nr 13 w Chyloni. Już na początku marca przed budynkiem szkoły pojawiło się graffiti z informacją o programie. Placówka ta od samego początku była bardzo zaangażowana w jego realizację.
„Mamy u nas 140 pierwszoklasistów. Nie mieliśmy żadnego problemu z uzyskaniem zgody od rodziców na badania. Uczniowie tym chętniej do nich przystępowali, im częściej dowiadywali się, że trwa to bardzo krótko i jest całkowicie bezbolesne. Program jest niezwykle potrzebny, bo do tej pory nie mieliśmy żadnych danych o skali potencjalnych zagrożeń dla zdrowia u dzieci w naszej szkole. Dla każdego rodzica to jest niebywała możliwość, aby potwierdzić, że dziecko jest zdrowe i otrzymać raport stanu zdrowia” – mówi Bogumiła Dybowska, wicedyrektorka Gimnazjum nr 13.
Szczegółowe informacje o programie PoZdro i jego przebiegu znajdują się na stronie: www.po-zdro.pl/.
PoZdro! Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14).

Zródło: http://www.glosgdyni.pl/index.php/z-gdyni/item/965-dwa-miesiące-programu-„pozdro

DWA MIESIĄCE PROGRAMU „POZDRO!”

Fundacja Medicover
od lewej: Anna Filipiak, Marcin Radziwiłł, Kamila Szarejko, foto: Czesław Mikołajew
Dwa miesiące Programu „PoZdro!” w Gdyni: Kilkanaście procent uczniów przeszło już badania przesiewowe. 835 dzieci z 19 gdyńskich szkół gimnazjalnych zostało już przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover.
Do tej pory Zintegrowaną Opieką Indywidualną objęto 145 uczniów. Docelowo Fundacja chce przebadać w Gdyni 6 tysięcy uczniów pierwszych klas wszystkich 23 gimnazjów w ciągu kolejnych trzech lat. A wszystko po to, by już w tym wieku zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych wynikających najczęściej z braku ruchu i nieprawidłowego żywienia. 
Fundacja MedicoverCelem Programu „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) i innych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu oraz, co niezwykle istotne, podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów.
Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i skład ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek).
Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej.
W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką. 
Badania przesiewowe w gdyńskich szkołach trwają od połowy marca. Zgodnie z planem mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015. 
 „W ciągu dwóch miesięcy udało się zbadać już kilkanaście procent uczniów z planowanej grupy, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci, którzy musieli wyrazić zgodę na badania. To nas bardzo cieszy i chcemy z równą determinacją kontynuować naszą pracę, by w efekcie doprowadzić do poprawy stanu zdrowia u tych młodych ludzi. Wiemy już, że niemała grupa wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera”, wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.
Pierwszą szkołą, objętą Programem „PoZdro!” jest Gimnazjum nr 13 w Chylonii. Już na początku marca przed budynkiem szkoły pojawiło się graffiti z informacją o programie. Placówka ta od samego początku była bardzo zaangażowana w jego realizację. 
„Mamy u nas 140 pierwszoklasistów. Nie mieliśmy żadnego problemu z uzyskaniem zgody od rodziców na badania. Uczniowie tym chętniej do nich przystępowali, im częściej dowiadywali się, że trwa to bardzo krótko i jest całkowicie bezbolesne. Program jest niezwykle potrzebny, bo do tej pory nie mieliśmy żadnych danych o skali potencjalnych zagrożeń dla zdrowia u dzieci w naszej szkole. Dla każdego rodzica to jest niebywała możliwość, aby potwierdzić, że dziecko jest zdrowe i otrzymać raport stanu zdrowia.”, mówi Bogumiła Dybowska, wicedyrektorka Gimnazjum nr 13. 
Wyniki badań przesiewowych rodzice dostają niemal natychmiast po ich zakończeniu i są one przekazywane do każdego z rodziców w kopercie. Wyniki zbiorcze (anonimowe) w formie raportów przekazywane są zarówno indywidualnie dla dyrektorów szkół oraz magistratu. Do zakończenia pierwszej serii przesiewu w czerwcu Fundacja nie chce wysuwać szczegółowych wniosków, dotyczących poszczególnych badań, np. pomiaru ciśnienia, czy postawy ciała u uczniów.
Według prof. dr hab. med. Małgorzaty Myśliwiec, Kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i członkini Rady Naukowej Fundacji Medicover przy Programie „PoZdro!”, takie programy mają ogromne znaczenie w walce z chorobami cywilizacyjnymi, które stają się coraz poważniejszym problemem. Eksperci wskazują na znaczący wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2, charakteryzującej się opornością na insulinę, a spowodowaną między innymi otyłością i nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz brakiem ruchu . Niektórzy mówią wręcz o epidemii. Według badania NATPOL 2011 liczba chorujących na cukrzycę w Polsce zwiększy się w 2035 r. do 3,2 mln (w 2010 r. było ich 1,5 mln).
„Dzieci urodzone po 2000 r. mogą żyć krócej, niż ich rodzice. To właśnie te osoby są najbardziej zagrożone cukrzycą i chorobami cywilizacyjnymi. Żeby pokazać jak bardzo ważny jest to problem, działania profilaktyczne powinny objąć całą rodzinę i środowisko szkolne dziecka. Dlatego chcemy zachęcić niezdecydowanych jeszcze rodziców do wzięcia udziału w Programie”, tłumaczy prof. Myśliwiec. 
Fundacja zorganizowała trzy dodatkowe terminy badań – jutro – 13 maja w Gimnazjum nr 2 przy ul. Wolności 25 w Gdyni w godzinach 8.00 – 12.00, 16 maja w Gimnazjum nr 16 przy ul. Porębskiego 21 w Gdynia w godzinach 9.00 – 12.00 oraz 7 czerwca w Centrum Medicover Sea Towers przy ul. Hryniewieckiego 6/4 w Gdyni w godzinach 9.00 – 13.00. Zapraszamy rodziców gimnazjalistów klas pierwszych, którzy chcieliby zbadać stan dziecka i dowiedzieć się m.in. jaką mają wydolność oraz skład i postawę ciała. 
Trwa również badanie w Gimnazjum nr 15 w dzielnicy Gdynia-Karwiny oraz w Gimnazjum nr 11 na Kamiennej Górze. W tym tygodniu zespół Fundacji Medicover będzie jeszcze badał dzieci w Gimnazjum nr 5 w Gdyni Orłowie, a pod koniec maja zaplanowane jest badanie w Gimnazjum nr 14 na Obłużu. 
Rodzice zainteresowani dodatkowymi terminami badań mogą skontaktować się bezpośrednio z lokalną koordynatorką „PoZdro!” w Gdyni Anną Filipiak (tel. kom. 519 -532 – 421). 
„PoZdro!” jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Gdynia została wybrana przez Fundację Medicover jako pierwsze miasto w Polsce, w którym jest realizowany program ze względu na doskonałą współpracę z tutejszym samorządem, od wielu lat zaangażowanym w różne kampanie prozdrowotne i prospołeczne. Fundacja Medicover realizuje program PoZdro z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie AF Jochnick Foundation. Jest to jeden z największych tego typu programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. Fundacja Medicover jest przygotowana do realizacji programu w kilku innych polskich miastach, włącznie z Warszawą. Docelowo chce przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

O Fundacji Medicover

Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości, dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro Fundacja wspiera także Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku, ośrodek „Ufność” w Częstochowie oraz Fundację Kasisi w Zambii. Fundacja prowadzi też Wolontariat Pracowniczy i wydaje dwumiesięcznik pod nazwą MedMagazyn.

O Grupie Medicover

Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne. 
Szczegółowe informacje o programie „PoZdro!” i jego przebiegu znajdują się na stronie: www.po-zdro.pl
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14) 

Comments are closed.