Konferencja prasowa WROCŁAW: 3 lata badań uczniów, RAPORT o stanie zdrowia.

Po trzech latach szkolnych, PoZdro! zakończyło we Wrocławiu badania przesiewowe dzieci. Dziś, podczas konferencji prasowej przedstawiliśmy najświeższy, zbiorczy Raport o stanie zdrowia uczniów w tym mieście (I klas gimnazjów, IV klas Podstawówek). Konferencja była pełna merytorycznych danych i analiz – ale – z drugiej strony – historii i opowieści rodzin uczestników PoZdro!, które zechciały podzielić się swoim osobistym doświadczeniem zmiany stylu życia z PoZdro! Dzieci samodzielnie przyrządziły gościom przepyszne, kolorowe i zdrowe koktajle 🙂
W konferencji prasowej wzięli udział: p. Dyr. Joanna Nyczak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, p. Dyr. Ewa Monastyrska z Wydziału Szkół i Przedszkoli Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, p. Dyr. Leszek Wesołowski SP 71 – gospodarz konferencji, Przedstawiciele Fundacji Medicover – Kamila Szarejko Kierownik Programu PoZdro! i Marcin Radziwiłł Prezes Fundacji Medicover, a także Specjaliści, z którymi rodziny PoZdro! spotykają się w 2-letnim procesie zmiany stylu życia – Katarzyna Gołąbek, dietetyk Programu PoZdro!, Anna Kohut, psycholog, Tomasz Motyka, specjalista aktywności fizycznej PoZdro!, szpadzista i medalista olimpijski. Wyjątkowymi gośćmi były Rodziny PoZdro! – Monika, uczennica gimnazjum oraz Gabriel z Mamą – uczeń SP.
W latach 2015 – 2018, w gimnazjach i szkołach podstawowych w mieście i trzech okolicznych gminach, w badaniach wzięło udział 8282 uczniów – prawie 70% populacji. Z tej grupy, ponad 1000 dzieci zostało zdiagnozowanych jako zagrożone chorobami cywilizacyjnymi. Dostępne już, najnowsze raporty z trzech lat badań PoZdro!, ukazują alarmujące dane dotyczące kondycji zdrowotnej oraz zdrowotnych perspektyw wrocławskiej młodzieży. Dają też obraz widocznych różnic, w badanych aspektach zdrowotnych, zaobserwowanych między dwiema grupami wiekowymi, jak również w zestawieniu Wrocław – gminy.
Program PoZdro!, jako inicjatywa skierowana do uczniów i ich rodzin prowadzona była w województwie dolnośląskim, przy wsparciu samorządu lokalnego, od września 2015 roku. Bezpłatne badania przesiewowe w ramach tegorocznej – III i ostatniej edycji Programu w mieście, realizowane były na terenie szkół między wrześniem 2017, a majem 2018 roku. W mijającym roku szkolnym, tak zwana Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), przeprowadzana była na terenie 67 szkół podstawowych z Wrocławia oraz z gmin Kobierzyce, Siechnice i Żórawina, wśród 9 – 11 – latków, uczniów klas IV.
W poprzednich dwóch latach szkolnych, badaniami objęta była młodzież uczęszczająca do I klas gimnazjów: 13-14-letnia, w 42 placówkach. Nieinwazyjna diagnostyka obejmowała – ocenę ostrości widzenia, ocenę postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy oraz składu ciała. Nakierowana była na wykrycie wśród dzieci zaburzeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne. Badania wykonywane były na terenie wszystkich chętnych szkół z Wrocławia i okolic, które zgłosiły się do Programu, po wyrażeniu zgody przez rodziców dziecka.
Po przeprowadzonych badaniach, u 1035 uczniów stwierdzono zagrożenie zachorowaniem na cukrzycę typu 2, a dzieci i ich rodziny zostały zaproszone do 2-letniego cyklu opieki interwencyjnej Programu „PoZdro!” – bezpłatnej, Zintegrowanej Opieki Indywidualnej. W jej trakcie mogą uzyskać kompleksowe wsparcie edukacyjno-lecznicze.
Kto zdrowszy: gimnazjaliści czy uczniowie podstawówek?
Badania Programu PoZdro! objęły we Wrocławiu i okolicach 68,75% ogółu uczniów klas pierwszych i czwartych szkół uczestniczących w projekcie – odpowiednio: 66,5% i 71% populacji. W badaniach wzięło udział 3829 uczniów SP (w roku szkolnym 2017/2018) i 4453 uczniów gimnazjów: 2340 uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2113 uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016. Łącznie, do drugiego etapu Programu – ZOI, w latach 2015-2018 Fundacja Medicover zaprosiła 1035 dzieci: 607 z gimnazjów i 428 z Podstawówek (12,4% ogółu przebadanych uczniów).
Ciekawe i znaczące wnioski płyną ze zbiorczych raportów statystycznych z badań, obejmujących okres od września 2015 – do maja 2018 roku. Widać w nich, iż w badanej populacji uczniów:

 • 20% dzieci obciążone jest ryzykiem wystąpienia chorób cywilizacyjnych ze względu na nadmierną masę ciała (ma nadwagę lub otyłość). Więcej dzieci z nadwagą jest w Szkołach Podstawowych: 16,96%, w gimnazjach – 14,4%, Średnia dla obu grup to 15,68%. Otyłość występuje na nierównym poziomie, odpowiednio: 5,06% oraz 3,7%. Średnio – wśród 4,38 proc. uczniów;
 • nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi dotyczy w większym stopniu grona gimnazjalistów: nieprawidłowy wynik stwierdzono u 28,8% nastolatków, w podstawówkach – u 18,61% dzieci;
 • niedostateczna wydolność fizyczna – wyróżnia się jako alarmujący trend w obu badanych przedziałach wiekowych. Sumarycznie, średnio aż u 38,66% uczniów stwierdzono obniżoną sprawność krążeniowo-oddechową – niedostateczną wydolność fizyczną! W gimnazjach, na czwarte piętro bez zadyszki nie mogłoby wejść aż 39,88% pierwszoklasistów, w szkołach podstawowych – 37,44% uczniów IV klas. Testu wchodzenia-schodzenia ze stopnia w czasie 3 minut nie było w stanie ukończyć aż 7,8% badanej populacji, w obu grupach.
 • wady postawy – to powszechny, duży problem. Występują średnio u 91,85% dzieci (93,6% w gimnazjach, 90,1% w szkołach podstawowych). Obserwowano występowanie różnego rodzaju wad postawy, m.in.: zaburzeń w obrębie kończyn dolnych, bocznego skrzywienia kręgosłupa, asymetrii w postawie ciała.

Znamiennie przedstawia się porównanie grupy chłopców i dziewcząt we Wrocławiu pod względem nadwagi i otyłości – zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach. Nadwaga lub otyłość została wykazana
u 15,95% dziewcząt i aż u 21,57% chłopców.

Gminy – ponad 25 % dzieci ma nadwagę lub otyłość, Wrocław – ma wyższe ciśnienie
W ostatnim roku trwania Programu PoZdro! we Wrocławiu 2017/2018, wzięło w nim udział 3435 uczniów z 57 miejskich Szkół Podstawowych. 71% populacji uczniów zostało objętych analizą zdrowotną w szkołach. Po badaniach, do II etapu Programu – ZOI – zakwalifikowało się 11% przebadanych czwartoklasistów (365 uczniów).
W przypadku gmin, badania realizowane były na terenie: Żórawiny, Siechnic oraz Kobierzyc. Łącznie zrealizowane zostały w 10 szkołach podstawowych. Swój stan zdrowia sprawdziło w nich 394 dzieci, co stanowi prawie 70% uczniów tych placówek. Do II etapu Programu PoZdro!, zakwalifikowało się 63 uczniów – 16% przebadanych dzieci. Oznacza to, iż większy odsetek dzieci zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi został zaobserwowany w gminach.
Szczegółowe wyniki dla Wrocławia i gmin w poszczególnych aspektach badań diagnostycznych PoZdro! różnią się nieznacznie, jednak w obu przypadkach obserwowane są istotne deficyty w kondycji zdrowotnej
i fizycznej dzieci, które mogą rzutować na ich zdrowie w przyszłości.
Wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych:

 • jest mniej dzieci z otyłością (3,2%) i nadwagą (15,8%) niż wśród uczniów szkół podstawowych z gmin, które wzięły udział w projekcie – odpowiednio: 6,93% i 18,13%. Łączny wskaźnik dla gmin 25,06% – to najwyższy odsetek spośród wszystkich lokalizacji badań PoZdro! w Polsce, w całej historii Programu! Wśród uczniów wrocławskich placówek częściej stwierdzano z kolei występowanie różnego stopnia niedowagi;
 • częściej występuje podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Wrocław: 22%, gminy ościenne: 15,23%;
 • występuje większy problem z wydolnością fizyczną. Poziom niedostateczny prezentuje ponad 40% wrocławskich uczniów podstawówek. W gminach ów odsetek sięga ponad 34%. Dobrą, bardzo dobrą lub doskonałą kondycją we Wrocławiu może się pochwalić 28,8% dzieci. Dzieci
  z gmin z co najmniej dobrą wydolnością to 32,1% badanych;
 • nieco więcej dzieci ma problem z ostrością widzenia: 9,6% w stosunku do 7,7% w gminach;
 • wady postawy są na podobnym poziomie w obu lokalizacjach: u ponad 89 i 90 % dzieci.

Dane i wnioski płynące z badań przesiewowych PoZdro! są dla mnie jako lekarza, który patrzy na zdrowie dzieci w dalekiej perspektywie, zatrważające. Epidemia chorób cywilizacyjnych jest faktem, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy kowalami swojego losu! Dlatego tak niezmiernie ważne są podstawy, codzienne drobne decyzje i wybory, które budują nasz kapitał zdrowotny: wpajanie dzieciom zdrowych nawyków żywieniowych – i w domu, i w szkole, zadbanie o znacznie większą dozę ruchu, zrozumienie swoich potencjalnych błędów żywieniowych i mądre zmiany, które nie zawsze muszą być rewolucyjne! Jeżeli pomożemy w tym naszym dzieciom – jest duża szansa, że choroby cywilizacyjne nie staną się ich zmorą, gdy dorosną. PoZdro! w tym właśnie pomaga!mówi lekarz med. Donata Olszowiec, specjalista
Programu PoZdro! we Wrocławiu
.
Miasto, szkoły, rodziny: PoZytywny efekt PoZdro!
Skończyliśmy właśnie badania przesiewowe na terenie Wrocławia i okolic, ale sam Program we Wrocławiu się nie kończy. Nadal spotykamy się i pracujemy z rodzinami zakwalifikowanych do Programu PoZdro! dzieci nad poprawą ich zdrowia. Wspiera nas w tym bardzo od samego początku lokalny samorząd, a także szkoły, które tak licznie odpowiedziały na nasz apel, uczestnicząc w Programie. Współpracujemy, dzielimy się doświadczeniem, uświadamiamy, edukujemy, wspieramy. Wypełniamy zdrową dawką sportu wolny czas rodzin, ”wyciągamy” na świeże powietrze. Poprzez przyjacielski dialog pomagamy dzieciom odkryć ich indywidualne predyspozycje i pasje, by czerpały radość z życia w zdrowiu! Z perspektywy trzech lat widać, że obraliśmy wspólnie dobry kierunek, już ponad 100 rodzin ukończyło dwuletni cykl spotkań ze specjalistamimówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.
We wrocławskim wydaniu, Program PoZdro! zapewnił swoim podopiecznym dotychczas 9900 konsultacji ze specjalistami – dietetykami, psychologami, lekarzami, ekspertami od aktywności fizycznej. Aktualnie, w Programie uczestniczy jeszcze 500 rodzin.
Od startu Programu PoZdro! w tym mieście, zrealizowanych zostało 16 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 700 osób. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszyły się dużą popularnością – w 13 różnorodnych treningach, często ze znanymi postaciami świata sportu (między innymi ze szpadzistą Tomaszem Motyką, srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008 w turnieju drużynowym, czy drużyną Panthers Wrocław) wzięło dotąd udział ponad 1600 osób, a w corocznych, zdrowych warsztatach kulinarnych – trzech cyklach – 125 osób. 90 rodziców mogło wymienić doświadczenia i wzajemnie zainspirować w ramach 14 spotkań Klubu Rodzica o tematyce odpowiadającej ich zainteresowaniom i problemom wskazanym w ankietach, moderowanych przez psychologa PoZdro!.

Comments are closed.