Lublin – „Jedz z głową”

Nowoczesny program skierowany nie tylko do uczniów szkół podstawowych, ale również do ich rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych i ajentów sklepików szkolnych. Tworzymy koalicję na rzecz dzieci – dlatego Jedz z Głową – to nie tylko nowoczesne badania które pozwolą ocenić stan ich zdrowia, ale również atrakcyjny program angażujący wszystkich w tematykę zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. W programie bierze udział 38 szkół. Sprawdź, czy Twoja szkoła jest wśród nich.

Diagnoza

Badania  przy użyciu ESMS prowadzone są w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej przez pielęgniarki lub higienistki szkolne. Są to badania  bezpieczne i nieinwazyjne ale  są wykonywane  wyłącznie  po wyrażeniu zgody przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

Warsztaty edukacyjne

W formie klasycznych spotkań i webinarów
Prowadzone są:

  • WARSZTATY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW I, II, III KLAS
  • WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW ORAZ WYCHOWAWCÓW/NAUCZYCIELI
  • SZKOLENIA TEORETYCZNE Z ELEMENTAMI PRACY WARSZTATOWEJ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ORAZ PRACOWNIKÓW STOŁÓWEK SZKOLNYCH
  • SZKOLENIE DLA AJENTÓW SKLEPIKÓW SZKOLNYCH

Dla uczniów zaproponowaliśmy również KONKURS PLASTYCZNY z nagrodami, temat „Jem zdrowo – jem z głową!”

Comments are closed.