MEDYCYNA SZKOLNA PODCZAS COVID-19

Pandemia Covid-19 zdominowała życie w roku 2020 zarówno na szczeblu zawodowym, jak i prywatnym, a wiele toczących się rozmów w przestrzeni publicznej dotyczy zdrowia. Dla Fundacji Medicover to czas wytężonej pracy w zakresie zdrowia publicznego – realizowanych programów profilaktyki zdrowotnej oraz rozwoju medycyny szkolnej.

Zamknięcie szkół oznaczało również zamknięcie gabinetów pielęgniarskich w szkołach. Co działo się w tym czasie z pielęgniarkami?

Fundacja Medicover wsparła i nadal wspiera merytorycznie pielęgniarki szkolne. Do tej pory zorganizowano 16 warsztatów poruszających wiele aspektów pracy zawodowej pielęgniarek szkolnych. Wszystkie szkolenia odbywają się w formie online, co dodatkowo wspiera rozwój pielęgniarek w zakresie wykorzystywania nowych technologii. W webinariach organizowanych przez Fundację wzięło dotychczas udział 500 pielęgniarek w całej Polski, powstała też grupa na FB, gdzie wymieniają się one swoimi doświadczeniami, praktykami i radami. Zapraszamy wszystkie Panie Pielęgniarki do przyłączenia się do grupy.

W chwili otwarcia szkół część pielęgniarek wykorzystujących w swojej pracy Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS) , wróciła do przeprowadzania badań bilansowych dzieci w szkołach. Nowoczesne i kompleksowe badanie zachęca rodziców do przebadania swoich dzieci, aby przekonać się, że prawidłowo się rozwijają. Jednocześnie jeśli jakieś parametry (np. masa ciała) wykraczają poza normę, rodzice dostają od pielęgniarki szkolnej wydrukowaną Kartę Zdrowia z zalecanym sposobem dalszego postępowania.

Badanie bilansowe uczniów klas 3 i 7 obejmuje:

– pomiar ciśnienia tętniczego
– badanie ostrości widzenia
– analizę składu ciała (pomiar masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej oraz masy ciała)
– badanie wad postawy z wykorzystaniem podoskopu i skoliometru
– test wydolności krążeniowo-oddechowej (3-minutowy test, podczas którego dziecko wchodzi na stopień w określonym tempie. Odpowiada to wejściu na 4-5 piętro. Test nie jest trudny, a w przejrzysty sposób pokazuje stan naszej wydolności).

Przez ostatnie pół roku widzimy dużą zmianę w podejściu do nowych technologii w środowisku pielęgniarek szkolnych. To bardzo ważne, bo właśnie te otwarte i kompetentne osoby, będąc blisko uczniów i mając duże zaufanie rodziców, są w stanie realnie wpłynąć na ich zachowania prozdrowotne.

Nowoczesne badanie bilansowe z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej to przyszłość medycyny szkolnej, ale także przyszłość profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły, gminy i powiatów. Daje możliwość mierzenia skuteczności podejmowanych działań prozdrowotnych, pozwala również właściwie kierować budżetem na ten cel. Cieszy nas fakt, że pielęgniarki szkolne chcą wprowadzić medycynę szkolną w XXI wiek i entuzjastycznie podchodzą do zmian.

Dzięki wsparciu Fundacji Medicover poprzez szkolenia oraz gwarantowany udział indywidualnych asystentek podczas pierwszych godzin badań z wykorzystaniem ESMS w gabinecie, Panie, które czują się mniej komfortowo przy pracy z komputerem, mają czas na naukę, a wdrożenie odbywa się bardzo spokojnie. Zależy nam jako Fundacji, aby wdrożenie nowych technologii było empatyczne, nastawione na człowieka – to właśnie im ma ta technologia służyć.

Karolina Kryszkiewicz, koordynator Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej, Fundacja Medicover.

Comments are closed.