Ostatnia szansa na sprawdzenie stanu zdrowia dziecka Bezpłatne badania dla uczniów klas IV ze SP współpracujących z PoZdro! we Wrocławiu

We Wrocławiu dobiega końca trzecia i ostatnia już edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacji Medicover. Dla wszystkich uczniów czwartych klas,
z wrocławskich szkół podstawowych deklarujących w tym roku szkolnym udział w Programie PoZdro!, którzy nie zdążyli sprawdzić swojego stanu zdrowia w badaniach przesiewowych, Fundacja Medicover przygotowała dwa ostateczne terminy badań: 18 i 19 maja 2018 roku. Aby wziąć udział w badaniach wystarczy zgoda opiekuna dziecka oraz rejestracja u Koordynatora Lokalnego PoZdro!.

Badania są w pełni bezpłatne, nieinwazyjne (bez użycia igieł), trwają około 20 minut i obejmują: badania wzroku, pomiar ciśnienia, ocenę sprawności krążeniowo-oddechowej w teście wydolnościowym, badanie postawy oraz płaskostopia z użyciem podoskopu komputerowego, masy oraz składu ciała profesjonalną wagą do bioimpedancji. Są idealną okazją do sprawdzenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej dziecka.
Badania przesiewowe w ramach Kompleksowej Analizy Zdrowotnej Programu PoZdro! odbędą się w dwóch terminach (do wyboru):

  • 18 maja 2018, piątek, w godz. 15:00 do 20:00
  • 19 maja 2018, sobota, w godz. 8:00 do 15:00 

ZAPISY

W celu zapisania dziecka na badania oraz uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z: 
Karoliną Rowgało-Daniel, Koordynator Zintegrowanej Opieki Indywidualnej Programu PoZdro! we Wrocławiu:
e-mail: karolina.rowgalo-daniel@medicover.pl
tel.: + 48 662 065 897 (wt. – pt. w godz. 9:00-17:00)
W celu zapisania dziecka na badania oraz uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z: 
Karoliną Rowgało-Daniel, Koordynator Zintegrowanej Opieki Indywidualnej Programu PoZdro! we Wrocławiu:
e-mail: karolina.rowgalo-daniel@medicover.pl
tel.: + 48 662 065 897 (wt. – pt. w godz. 9:00-17:00)
Zapisy na wybraną godzinę (w miarę dostępności miejsc) prowadzone są do czwartku 17 maja 2018 roku włącznie. Ilość miejsc ograniczona.
Badania przesiewowe uczniów odbędą się w jednym z Centrów Medycznych Medicover we Wrocławiu.

Jedynym wymogiem wzięcia udziału w badaniach jest zarejestrowanie się oraz podpisanie zgody na badania przez opiekuna dziecka.
Formularz zgody dostępny będzie na miejscu przed badaniami, a także pod adresem:
www.bit.ly/PoZdro-zgoda-badania (wydrukowany i podpisany dokument prosimy przynieść ze sobą na badania).

DLACZEGO WARTO

Do badań zachęca Julita Nocoń-Bohusz, lekarz Programu PoZdro!: Badania przesiewowe
w ramach Programu PoZdro! to unikalna okazja, by kompleksowo sprawdzić stan zdrowia dziecka. Badania są bezbolesne, prowadzi je doświadczona pielęgniarka. Rodzic otrzymuje od razu
po wizycie przejrzystą, obszerną informację w karcie zdrowia: które badane parametry
sąw normie, a co wymaga dalszej diagnostyki i uwagi. To jedyna tego rodzaju analiza zdrowotna
u dzieci, oferowana bezpłatnie i realizowana w profesjonalnych warunkach. W przypadku otrzymania zaproszenia przez rodzinę do udziału w PoZdro! – po stwierdzeniu czynników ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, w szczególności cukrzycę typu 2, rodziny powinny wykorzystać szansę jaką daje udział w Programie, którego nadrzędnym celem jest trwała poprawa kondycji zdrowotnej
i fizycznej dziecka.  
Dodatkowe terminy badań są przeznaczone dla wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych (w roczniku 2017/2018) z wrocławskich i podwrocławskich placówek uczestniczących w Programie PoZdro!, którzy nie mieli możliwości wzięcia udziału w kompleksowej analizie zdrowotnej w swoich szkołach.
Powiem szczerze, że gdyby nie Program PoZdro! – może do dzisiaj nie wiedziałabym, że jedno
z moich dzieci – syn – ma insulinoporność i problemy z serduszkiem – mówi Joanna Kasztelan
z Wrocławia, mama trojaczków – Marysi, Amelii i Mateusza – które wzięły udział w badaniach PoZdro! w swojej szkole w listopadzie ubiegłego roku. U jednego z moich dzieci w badaniach PoZdro! zostały stwierdzone, ku mojemu zaskoczeniu, wysokie ciśnienie, ponadto otyłość i ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Syn Mateusz został zaproszony do 2-letniego programu, gdzie
od razu zajęli się nim na wysokim poziomie specjaliści – lekarz, psycholog, dietetyk, trener.
Gdy dowiedziałem się, że w szkole moich dzieci odbędą się badania PoZdro!, od razu wyraziłam na nie zgodę. Chociażby dlatego, że moje pociechy to wcześniaki i bardzo dużo czasu spędziliśmy jak były małe, u specjalistów, wiec to wynikało z troski o nich. Gdy poinformowałam dzieci, że będą brały udział w takich badaniach, przyjęły to spokojnie. Dla nich raczej było to oczywiste. Ponadto, zostały poinformowane jakie będą mieć  badania i na czym one polegają.
Uważam, iż każda rodzina powinna wykorzystać szansę jaką dają badania PoZdro! Czasami my, rodzice, uważamy, że nasze dzieci są zdrowe, bo nic ich nie boli. A jednak – to błędne myślenie. Gdyby nie PoZdro! – może do dzisiaj nie zostałaby wykryta choroba mojego syna. Zachęcam wszystkich rodziców, by wyrazili zgodę i zapisali swoje pociechy na badania organizowane przez Fundację Medicover, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko wystąpienia u nich szeregu chorób w przyszłości – chorób serca, cukrzycy i wielu innych. A co może być ważniejszego dla nas, rodziców, niż zdrowie naszych dzieci?
Program PoZdro! Fundacji Medicover objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz honorowym patronatem Ministra Zdrowia.
Historia Szymona, u którego podczas badań przesiewowych PoZdro! wykryto wadę serca:
www.bit.ly/Historia-Szymona-PoZdro
Przykłady zajęć sportowych dla uczestników Programu PoZdro! we Wrocławiu:

Wszelkie informacje o Programie, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej Zintegrowaną Opieką Indywidualną PoZdro! oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami odmienili styl życia na zdrowy, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl i na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
O Programie PoZdro!
Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jest odpowiedzią na niebezpiecznie rosnące zjawisko występowania nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 2 orwaz innych chorób cywilizacyjnych w społeczeństwie. Celem PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 (stanowi ok. 90% przypadków zachorowań, przyczynia się do niej niezdrowy styl życia) oraz innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu cholesterolu. PoZdro! podnosi świadomość zdrowego trybu życia, kształtuje wybory i zachowania prozdrowotne.
PoZdro! to obecnie jeden z największych programów profilaktycznych na świecie dla dzieci, młodzieży i rodzin, jeśli chodzi o skalę działania i prognozowaną liczbę przebadanych dzieci – 30 000. Bezpłatny dla uczestników, działa w Polsce od 2014 roku. Wystartował w Gdyni, następnie objął swym zasięgiem Warszawę, Wrocław, Lublin oraz kilka sąsiadujących z nimi gmin.
Na Program PoZdro! składa kilka elementów. Pierwszy z nich to dobrowolne, bezpłatne badania przesiewowe uczniów – gimnazjalistów oraz uczniów klas IV Szkół Podstawowych. Jest to przeprowadzana na terenie szkół nieinwazyjna diagnostyka – ocena ostrości widzenia, ocena postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, nosząca nazwę Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ). Uczniowie, u których stwierdzone zostaną czynniki ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, razem z rodzinami zapraszane są przez Fundację Medicover do dalszej, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI) PoZdro! – specjalistycznej, 2-letniej opieki i wsparcia we wprowadzaniu zdrowych zmian w codziennym życiu. Służą temu konsultacje z lekarzem, psychologiem, dietetykiem i trenerem – w sumie 32 spotkania ze specjalistami PoZdro! w ramach 8 wizyt w Centrach Medycznych Medicover, rozplanowane na okres 2 lat. PoZdro! pracuje całościowo – i z dzieckiem, i z opiekunami, a także ze szkołą i samorządem lokalnym  – by osiągnąć najlepsze rezultaty. Organizatorzy zapewniają dzieciom i rodzinie: wspólne aktywności, atrakcyjne, różnorodne zajęcia sportowe, warsztaty edukacyjne i kulinarne, rodzicom – wymianę doświadczeń oraz poradnictwo, które pomaga we wzajemnym porozumieniu i lepszej komunikacji z dzieckiem. Wspólny cel – umacnia więzi. 
Dotychczas, badaniami przesiewowymi PoZdro! objętych zostało już prawie 24 000 tys. polskich uczniów, ponad 3 200 z nich zakwalifikowanych zostało do udziału w Programie. Młodzież, u której wykryto czynniki rozwoju chorób cywilizacyjnych, odbyła już ponad 42 000 indywidualnych spotkań ze specjalistami ZOI, ponad 4 600 osób wzięło udział w zajęciach sportowych, 2 730 w warsztatach edukacyjnych. Nowoczesne Lekcje Multimedialne PoZdro! podejmujące w sposób ciekawy dla nastolatków temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zrealizowane zostały już w ponad 450 placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski. Dotarły do 38 000 dzieci. Część rodzin – ponad 600 nastolatków – z sukcesem zakończyło już dwuletni cykl opieki indywidualnej PoZdro! – wychodzą oni z grupy ryzyka chorób cywilizacyjnych, redukują wagę, mają lepsze wyniki badań i większą wydolność organizmu.
Korzyści z udziału w Programie są krótko i długofalowe. Krótkofalowe: utrata wagi wśród dzieci, zmiana nawyków żywieniowych, poprawa stanu zdrowia, wzrost aktywności sportowej integracja rodzin, propozycje na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Wśród długofalowych można zaobserwować: zmianę świadomości zdrowotnej, wzrost pewności siebie, odkrywanie własnych pasji, lepszą organizację własnego czasu, a nawet – lepsze wyniki w nauce. Ponad 60% dzieci odnosi sukces w Programie, widząc u siebie m.in. więcej mięśni i mniej tkanki tłuszczowej, a ponad 85% zauważa zmianę na znacznie wyższym poziomie świadomości. Dołączenie do PoZdro! to również przynależność do społeczności, która regularnie się spotyka, a będąc w podobnej sytuacji, mierzy się z podobnymi wyzwaniami. Jest to więc niepowtarzalna okazja do wzajemnej inspiracji i nawiązania znajomości – zarówno wśród dzieci, jak i rodziców. Program otrzymał dotychczas szereg nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych.
Fundacja Medicover realizuje Program PoZdro! ze środków pochodzących z grantu J&C af Jochnick Foundation. Udział w całym dwuletnim Programie jest jest w pełni bezpłatny i dobrowolny, zarówno dla dziecka, jak i dla rodziny.
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners, czy Rajd Rowerowy „Razem Przeciwko Cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Silvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii, QSNA) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.

Medicover Polska – 22 lata doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej
Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995 r. Obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Od 2009 roku firma posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną.
Kontakt dla mediów:
Specjalista ds. komunikacji
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 660 599 226
e-mail: katarzyna.walczak@medicover.pl
Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu „PoZdro!”
Kamila Szarejko
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 501 523 133
e-mail: kamila.szarejko@medicover.pl
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynna od wtorku do piątku w godz. 12:00-20:00, w soboty od 10:00-14:00)

Comments are closed.