Pierwsza edycja Programu PoZdro! we Wrocławiu sukcesem! Ponad 60% przebadanej młodzieży

Z sukcesem zakończyła się pierwsza edycja Programu PoZdro! Fundacji Medicover we Wrocławiu. Od września 2015 roku, pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, przebadanych zostało 2113 uczniów (61,5% badanej populacji).  Do badań przesiewowych włączyło się 39 szkół gimnazjalnych.
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu, wskazują, że:

  • Nadwaga i otyłość występują u 17,5% przebadanych nastolatków.
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u aż 30% jego uczestników
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 59% badanych.
  • W związku z bardzo słabą wydolnością fizyczną test sprawnościowy musiało przerwać aż 5,1% uczniów
  • Nieprawidłową postawę ciała ma aż 93% badanych.
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 12% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.

W tegorocznej edycji 281 uczniów (13,3%) znalazło się w grupie ryzyka i zostało zaproszonych do drugiej, specjalistycznej części programu, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Będą oni mieli możliwość poprawić swój stan zdrowia w trakcie 2-letniego, bezpłatnego cyklu programu. Wielkim powodzeniem cieszą się też rozpoczęte we Wrocławiu zajęcia sportowe oraz warsztaty edukacyjne dla rodzin PoZdro! W treningu szermierki, który poprowadził Tomasz Motyka, medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie, uczestniczyło ponad 100 osób. W warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów Programu wzięło już udział ponad 80 rodzin. 31 szkół gimnazjalnych rozpoczęło także realizację bezpłatnego pakietu edukacyjnego Lekcji Multimedialnych PoZdro!
– Programy takie jak PoZdro! są niezwykle cenne, gdyż pokazują z jak poważnym problemem mamy do czynienia wśród młodzieży – coraz większa grupa nastolatków znajduje się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja zdrowotna. Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna mogą zapobiec wielu groźnym dla zdrowia dolegliwościom. Wrocław prowadzi liczne programy prozdrowotne kierowane nie tylko do starszych, ale także do dzieci i młodzieży, a projekt fundacji Medicover dobrze wpasowuje się w naszą ofertę. – powiedział Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji.

W konferencji wzięli udział: Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover; Katarzyna Kostuch, Koordynator Lokalny Programu PoZdro!; Jarosław Delewski, Dyrektor Departamentu Edukacji oraz Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Na spotkaniu zapowiedziana została druga edycja badań przesiewowych we Wrocławiu, która rozpocznie się już we wrześniu 2016.

Comments are closed.