Podsumowanie trzech lat badań przesiewowych w Gdyni – PoZdro! wielkim sukcesem

W Gdyni zakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań przesiewowych w ramach Programu PoZdro! Fundacji Medicover. W sumie, w ciągu trzech lat, Kompleksową Analizą Zdrowotną objęto 3799 uczniów, a w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 570 gimnazjalistów. W tym roku szkolnym, swój stan zdrowia sprawdziło blisko 70% uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 208 znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne
To nie wszystko. Od startu Programu PoZdro! w marcu 2014, zrealizowanych zostało 21 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 630 osób. W ramach szkoleń dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, wzięło udział 61 nauczycieli z 23 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się dużą popularnością – w 9 treningach wzięło udział w sumie ponad 400 osób. Od początku trwania ZOI, w kwietniu 2014, uczestnicy Programu PoZdro! odbyli 6308 indywidualnych spotkań z lekarzem, dietetykiem, trenerem oraz psychologiem.
Działania mające na celu podnoszenie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyka są jednymi z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu. Ideą Programu PoZdro!, podobnie jak i inicjatyw realizowanych przez Urząd Miasta Gdyni, jest budowanie wiedzy na temat zdrowia, szerzenie idei uprawiania sportu a także bezpośrednia walka z nadwagą i otyłością, które stają się plagą wśród coraz młodszej części społeczeństwa. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
W konferencji wzięli udział: Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover; Anna Filipiak, Starsza Koordynatorka Programu PoZdro! oraz Filip Siutkowski z mamą Małgorzatą – rodzina, która z wielkim sukcesem bierze udział w Zintegrowanej Opiece Indywidualnej.
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem mieszkańców Miasta na Wielki Finał Rajdu Rowerowego Fundacji Medicover pod hasłem „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”, który odbędzie się 12 czerwca na skwerze Kościuszki w Gdyni.

Comments are closed.