PoZdro! i Fundacja Medicover w Raporcie FOB

Dwa największe projekty Fundacji Medicover, Program PoZdro! i działania w ramach wolontariatu, zostały wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Działania Fundacji Medicover od lat zmieniają otaczającą rzeczywistość na lepszą poprzez m.in. wzmacnianie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki i dbania o zdrowie. Dumą napawa nas fakt, iż wydawany rokrocznie Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz trzeci docenił Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!. Projekty prowadzone przez Fundację w ramach wolontariatu, w Polsce i poza jej granicami, ujęte zostały w tejże publikacji po raz drugi. Program PoZdro! oraz wolontariat docenione zostały jako długofalowe, dobre praktyki.
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przygotowywany corocznie przez niezależną organizację pozarządową – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentowane są w nim przykłady dobrych praktyk mogących stanowić inspirację do prowadzenia działań CSR przez inne firmy, instytucje i organizacje. W tym roku miała miejsce 15, jubileuszowa edycja Raportu.
Informacje na temat kręgu działań Fundacji w ramach wolontariatu znajdują się TUTAJ 

Comments are closed.