PoZdro! wkracza do szkół podstawowych we Wrocławiu i okolicznych gminach

We Wrocławiu rusza trzecia – ostatnia już edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover we współpracy z Miastem Wrocław, oferującego bezpłatne badania przesiewowe (Kompleksowa Analiza Zdrowotna) dla dzieci. W tym roku szkolnym, badania przeprowadzane będą wśród 9-10 – latków, uczniów klas IV, na terenie wszystkich chętnych szkół podstawowych. Ponadto, Fundacja Medicover przygotowała bezpłatne Pakiety Lekcji Multimedialnych, wzbogacających działania szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Do uczestnictwa w Programie zaproszone są także okoliczne gminy, jest to ostatnia szansa do wzięcia w nim udziału.
MÓWIĄ O NAS WE WROCŁAWSKICH MEDIACH:
ECHO24 http://www.echo24.tv/odcinek/informacje-echo24-20-09-2017-2056
ECHO24 http://www.echo24.tv/odcinek/punkt-widzenia-wroclawia-katarzyna-kostuch-2072
RADIO RAM http://www.radioram.pl/articles/view/32287/Rusza-program-profilaktyki-cukrzycy-Przebadaja-uczniow
RADIO WROCŁAW http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/70546/Wroclaw-Rusza-program-profilaktyki-cukrzycy-Przebadaja-wszystkich-chetnych-uczniow
Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! prowadzony jest na terenie Wrocławia i wrocławskich szkół od września 2015 roku. Dotychczas, w latach 2015/2016 oraz 2016/2017, Fundacja Medicover prowadziła badania przesiewowe wśród 13-letnich uczniów klas I wrocławskich gimnazjów.
W bieżącym roku szkolnym, ze względu na wprowadzoną reformę szkolnictwa, jak również głosy płynące ze strony kadry pedagogicznej, samorządów oraz sugestie rodziców, po raz pierwszy w historii projektu, bezpłatne badania przesiewowe PoZdro! skierowane zostaną we Wrocławiu do młodszych roczników – klas IV szkół podstawowych (głównie 9-10 – latkowie). Szkolne badania PoZdro! mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dzieci i wychwycenie wśród nich czynników ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, w szczególności cukrzycy typu 2. W kolejnym kroku, młodzież i ich rodziny obejmowane są dwuletnią interdyscyplinarną, specjalistyczną opieką i wsparciem.
Do udziału w tegorocznej, ostatniej już edycji Programu w Mieście, zaproszone są wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe. Do uczestnictwa w PoZdro!, Fundacja Medicover zachęca także każdą gminę sąsiadującą z Wrocławiem.
Jedną z placówek, które otwierają się na PoZdro!, jest Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu. Jej Dyrektor, Leszek Wesołowski, tak komentuje udział w projekcie:W przypadku dzieci decydujące jest budowanie fundamentów wiedzy i postaw od jak najwcześniejszych lat, dlatego tak bardzo celne jest, iż Program PoZdro! kieruje teraz swoją ofertę do jeszcze młodszego rocznika. Doceniając pozytywne efekty i wpływ na dzieci tego projektu, zresztą nie tylko we Wrocławiu, z radością witamy PoZdro! w naszej placówce! Mocno zachęcamy i zagrzewamy rodziców do udzielania zgody na badania przesiewowe dzieci w szkole.
Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest jedynie podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna. Formularz wyrażenia zgody dostępny jest u wychowawcy w klasie dziecka, jak również pod adresem mailowym: https://fundacjamedicover.pl/zgoda
Podpisany dokument należy dostarczyć do wychowawcy klasy.
Kompleksowa Analiza Zdrowotna dziecka (KAZ), to trwające około 20 minut badanie, przeprowadzane przez wyspecjalizowane pielęgniarki. W pełni bezpieczne, nieinwazyjne, bezpłatne badania w zaciszu gabinetu w szkole obejmują: badanie wzroku, pomiar ciśnienia, ocenę sprawności krążeniowo – oddechowej w teście wysiłkowym, badanie masy oraz składu ciała przy pomocy wagi do bioimpedancji, postawy dziecka, a także badanie z użyciem podoskopu komputerowego, w celu wykrycia ewentualnego płaskoskopia.
Dzieci z czynnikami zagrażającymi rozwojem chorób cywilizacyjnych, w szczególności z nadwagą i otyłością predestynującą do cukrzycy typu 2, zapraszane są do dwuletniej, tzw. Zintegrowanej Opieki Indywidualnej. W jej ramach rodziny mogą liczyć na profesjonalną pomoc lekarza, dietetyka, trenera i psychologa, z którymi regularnie się spotykają (32 wizyty). Jednak badania i specjaliści to tylko jedna z twarzy Programu. Ten etap obejmuje także warsztaty edukacyjne, spotkania z psychologiem dla rodziców, różnorodne zajęcia sportowe, prowadzone często przez znanych sportowców, czy pasjonujące warsztaty kulinarne. Tak interdyscyplinarne podejście pozwala wprowadzać trwałe zmiany w życiu dzieci, budować zdrowy kapitał przyszłości. Nadrzędnym celem jest wyprowadzenie dziecka z grupy ryzyka i zaszczepienie w nim motywacji do dbania o własne zdrowie.
– PoZdro! to wyjątkowa okazja, by rozszerzyć te zadania, które we wrocławskich szkołach realizujemy od wielu lat. Dzięki uczestnictwu w Programie otrzymujemy unikatowy materiał do analiz i dalszej pracy w zakresie profilaktyki, dotyczącej dzieci i młodzieży wrocławskich szkół. Cieszę się, że kolejny rok wrocławska młodzież szkolna objęta zostanie Programem. Podziękowania należą się zarówno naszemu partnerowi, Fundacji Medicover, jak i dyrektorom tych szkół, w których program jest realizowanymówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocławia.
Oprócz zaproszenia do realizacji badań, w tym roku, wszystkie chętne podstawówki (klasy VI i VII) otrzymają bezpłatne Pakiety Lekcji Multimedialnych. Zgodne z podstawą programową materiały pozwolą nauczycielom przekazać uczniom informacje o zdrowym trybie życia w innowacyjny sposób, z użyciem nowych technologii. Zestawy tworzy 11 animacji – merytorycznych i humorystycznych zarazem, łatwych do przyswojenia przez młodzież, ciekawe zeszyty ćwiczeń dla każdego ucznia i scenariusze lekcji dla nauczyciela.
Sprawna organizacja, kompetencje osób przeprowadzających badania w szkole – to ogromne atuty PoZdro! Dzieci nie boją się badań, gdyż są one zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne, a atmosfera – niezwykle przyjazna. Z kolei szkoła otrzymuje kompletny raport identyfikujący występujące wśród dzieci zdrowotne problemy. Pozwala to wytyczyć obszary do podjęcia celowych działań profilaktycznych. Jako nauczyciele otrzymujemy też pomoce dydaktyczne, pomagające promować zdrowy styl życia wśród uczniów, w tym Pakiet Lekcji Multimedialnych, który jest pigułką wiedzy o zdrowiu i odżywianiu nastolatków. To nowatorskie i cenne uzupełnienie lekcji biologii czy godzin wychowawczych podkreśla Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu, Izabela Kościelniak.
Ciekawe wnioski wynikają z badania wpływu uczestnictwa szkół w Programie PoZdro! na stwarzanie w nich warunków do zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz ich promocji, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”.
Wyniki analizy wskazują na istnienie różnic, które można uznać za pozytywny wpływ uczestnictwa w PoZdro! na szkoły (dotychczas – gimnazja). Analizie zostały poddane warszawskie szkoły uczestniczące w PoZdro! i te poza programem:

  • w większym stopniu przestrzegają zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującego asortyment sklepików szkolnych oraz automatów z żywnością i napojami. Młodzież nie może w nich zakupić produktów niezdrowych (zapiekanki, napoje energetyzujące, chipsy, napoje gazowane z cukrem), co zdarza się w pozostałych gimnazjach,
  • oferują większą dostępność zdrowych produktów – są one (średnio) tańsze niż w szkołach spoza programu. Dotyczy to zarówno produktów ze sklepików/automatów jak i stołówek szkolnych,
  • częściej posiadają „źródełka” wody pitnej (83 proc. zbadanych szkół z PoZdro! vs 63 proc. pozostałych gimnazjów). Co czwarta szkoła z PoZdro!, która posiada źródełko, utworzyła je już po przystąpieniu do programu,
  • zwiększyły liczbę godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych oferowanych uczniom oraz średni odsetek uczniów, którzy biorą w nich udział (np. w grupie szkół, które uczestniczą w PoZdro! od roku szkolnego 2015/2016, wzrost wyniósł 6 p.p). Zdaniem dyrektorów, większe zainteresowanie udziałem w zajęciach nadobowiązkowych wynika z dwóch czynników: poprawy jakości samych zajęć i zwiększenia się świadomości samych uczniów (obie te kwestie wydają się być powiązane z działaniami realizowanymi w Programie).

To kolejny projekt prozdrowotny kierowany do dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że mając wsparcie w postaci Programu PoZdro! i Fundacji Medicover, jeszcze lepiej zadbamy o zdrowie naszej młodzieży. Zachęcam rodziców do wyrażania zgód na badania przesiewowe realizowane w naszych szkołachmówi Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Do udziału w badaniach PoZdro! w szkole skłonić powinny alarmujące statystyki: w sumie, w ciągu dwóch lat trwania inicjatywy we Wrocławiu, Program objął badaniami przesiewowymi 4453 dzieci (66,6 proc. populacji), spośród których aż 607 zostało zaproszonych do dalszej części Programu. Co więcej, analiza danych z badań wśród wrocławskich uczniów jasno pokazuje alarmujący trend – spadek liczby młodzieży z bardzo dobrą i dobrą wydolnością fizyczną (z 35,9 proc. do 30 proc.), wzrost liczby dzieci z wydolnością bardzo słabą, słabą oraz dostateczną (z 59 proc. do 61,2 proc.) oraz odsetek młodzieży, która nie może wykonać testu sprawnościowego (prawie 18 proc!). Wskazuje to na pilną potrzebę działań korygujących, wspólnych dla szkoły, samorządów i rodzin.
Prowadząc działania w ramach PoZdro!, nieustannie śledzimy światowe nowości w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej młodych ludzi. Staramy się elastycznie dopasowywać do zaistniałych potrzeb, by działać możliwie najbardziej skutecznie i szeroko, dopuszczając możliwość zmian, ale takich, które mają sens. Dlatego podjęliśmy decyzję o wejściu z Programem do młodszych klas, w szkołach podstawowych we Wrocławiuargumentuje Katarzyna Kostuch, koordynator lokalny Programu PoZdro!. Za programem stoi kilkuletnie, gruntowne doświadczenie, zaplecze merytoryczne i medyczne. Wzmacnia nas również wsparcie naszej idei ze strony miasta Wrocławia. Mamy nadzieję, że rodzice także tych nieco młodszych, ponad 6000 uczniów klas IV, zaufają nam i w najbliższym czasie skorzystają z szansy przebadania dzieci w szkole. Gorąco zachęcamy!
Do tej pory, w ramach Programu PoZdro! przebadanych zostało przeszło 20 000 uczniów w czterech miastach objętych inicjatywą – Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Lublinie, jak również w pięciu gminach województwa lubelskiego oraz Kosakowie z województwa pomorskiego. W grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się blisko 3000 nastolatków. Aktualnie, we Wrocławiu, w Zintegrowanej Opiece Indywidualnej uczestniczy ponad 300 rodzin.
Zgoda na udział w badaniach PoZdro! była dla nas tak naprawdę oczywista. Nie mogliśmy z niej nie skorzystać! Gdy tylko okazało się, że córka może w przyszłości być obciążona chorobą cywilizacyjną, z przeświadczeniem, że trzeba działać już teraz – póki jest na to czas, przystąpiliśmy do części ZOI. Jestem nauczycielką WF-u i rozumiem, jak ważne i trudne bywa angażowanie dzieci w aktywność fizyczną, wpojenie im zdrowych zasad, by same dokonywały dobrych wyborów. Udział w Programie dał nam wiele sposobności do zrozumienia przez córkę dlaczego tak bardzo ważne jest, by się ich systematycznie trzymać, a całej naszej rodzinie – mocną dawkę motywacji. Do tego, PoZdro! jest bardzo profesjonalnie zorganizowane, czuliśmy się dla specjalistów Programu naprawdę ważni. Bardzo polecamy! – komentuje Paulina Puchalska, nauczyciel w SP 71, mama Oliwii, która od roku spotyka się ze specjalistami Fundacji i odnotowuje zdrowotne sukcesy.
Przykłady Lekcji Multimedialnych oraz więcej szczegółów w tym zakresie:
https://fundacjamedicover.pl/lekcje-multimedialne/

Comments are closed.