Program PoZdro! na Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego we Wrocławiu

W dniach 21-23 maja we Wrocławiu odbył się XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Jeden z bloków tematycznych tego prestiżowego wydarzenia, był w całości poświęcony realizowanemu przez Fundację Medicover, programowi PoZdro! Fundacja miała okazję przedstawić najnowsze dane dotyczące zagrożenia cukrzycą wśród polskich nastolatków, zebrane w dotychczasowych edycjach programu. Założenia i cele programu zostały omówione przez członków Rady Naukowej Programu PoZdro! m.in. Panią Prof. Małgorzatę Myśliwiec oraz Pana Prof. Leszka Czupryniaka. Wyniki kompleksowej oceny stanu zdrowia gimnazjalistów w Polsce przedstawione przez specjalistów programu PoZdro!, spotkały się z dużym zaciekawieniem słuchaczy. Wszyscy są zgodni, iż dalsza realizacja programu jest niezbędna dla poprawy stanu zdrowia polskiej młodzieży i zahamowania narastającej wśród tej grupy epidemii cukrzycy typu 2.

Comments are closed.