Pruszków wśród pionierów w zakresie opieki zdrowotnej w szkołach

W Pruszkowie rozpoczęła się informatyzacja gabinetów pielęgniarskich, która ma na celu zapewnienie lepszej i nowocześniejszej opieki medycznej w szkołach. Od teraz badania bilansowe realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnego Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESMS). Jest on wprowadzany do placówek oświatowych w związku z zawarciem umowy pomiędzy miastem Pruszków a Fundacją Medicover. Dzięki porozumieniu badania bilansowe dzieci zostały rozszerzone o dodatkowe pomiary i są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. Na podstawie danych statystycznych generowanych przez ESMS możliwe będzie stworzenie programów zdrowotnych dopasowanych do potrzeb danej społeczności.

Badaniami z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej objęci zostali uczniowie III i VII klas w dziewięciu pruszkowskich szkołach podstawowych. Realizowane są one od lutego. ESMS znajduje szczególne zastosowanie przy wykonywaniu badań przesiewowych tzw. bilansów. Podnosi standard i bardzo usprawnia kontrolne testy zdrowia. Po wprowadzeniu nowego programu, diagnostyka najmłodszych została poszerzona o dodatkowe pomiary, w ramach których oceniana jest postawa ciała, wydolność krążeniowo-oddechowa oraz masa i skład ciała dziecka. Diagnostyka najmłodszych odbywa się przy użyciu nowoczesnych narzędzi, takich jak analizator składu ciała, podoskop, który umożliwia sprawdzenie występowania płaskostopia, czy skoliometr, który pokazuje, czy u badanego dziecka istnieje asymetria tułowia. Dzięki nowemu programowi pielęgniarka szkolna wprowadza krok po kroku dane odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, a system podpowiada na ich podstawie właściwe zalecenia. Następnie pielęgniarka generuje kartę zdrowia z wyszczególnionymi nieprawidłowościami i zaleceniami, którą przekazuje rodzicom. ESMS umożliwia również, dzięki ujednoliconemu systemowi zbierania pomiarów, budowanie polityki prozdrowotnej dopasowanej do potrzeb danej szkoły, dzielnicy czy całego miasta.

Jestem zwolenniczką nowych technologii. Uważam, że powinny one uczestniczyć w naszym życiu i tam, gdzie jest to możliwe, wspierać działania ludzi. Elektroniczny System Medycyny Szkolnej jest właśnie takim nowoczesnym narzędziem, które stanowi wsparcie dla doświadczonych pielęgniarek i pozwala im jeszcze lepiej opiekować się naszymi najmłodszymi mieszkańcami. Tym, co nas najbardziej przekonało do ESMS jest możliwość generowania zaleceń, dzięki którym później rodzice będą wiedzieć, jak zatroszczyć się o swoje dzieci, jak odpowiedzieć na ich konkretne potrzeby zdrowotne. Ponadto, dzięki ESMS komunikacja pomiędzy pielęgniarkami, szkołą i rodzicami zostaje usprawniona, a to sprawia, że efekty współpracy na rzecz zdrowia dzieci będą mogły być jeszcze bardziej wymierne – mówi Beata Czyżewska, Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Potrzeba modernizacji systemu opieki zdrowotnej w szkołach wynika z alarmujących danych dotyczących stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Badania przesiewowe prowadzone przez Fundację Medicover w czterech miastach: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu pokazały, że 22% badanych nastolatków ma nadwagę i otyłość. Młodzież ma również coraz większe problemy z wydolnością fizyczną – 7 na 10 badanych ma problem z prostym testem wydolnościowym (odpowiednikiem wejścia na czwarte piętro), a 4% dzieci nie było w stanie takiego testu ukończyć. Badania pokazały również, że 20% nastolatków posiada podwyższone ciśnienie tętnicze, a prawie 78% nieprawidłową postawę ciała.

Korzystanie z Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej w znaczny sposób zmienia gabinety pielęgniarskie. Jest to bardzo nowoczesne narzędzie, którego wprowadzenie jest ważne zarówno dla pielęgniarek, jak i rodziców czy samorządu lokalnego. Wyniki badań realizowanych w oparciu o nowy system pozwalają pielęgniarkom i rodzicom dobrze poznać stan zdrowia dziecka, którym się opiekują. Wprowadzenie tego narzędzia i zakup komputerów do wszystkich gabinetów pielęgniarek szkolnych bardzo dobrze wpisuje się również w opracowaną przez nas w tym roku strategię potrzeb zdrowotnych mieszkańców Pruszkowa. Problem zdrowia dzieci jest w niej szczególnie poruszany. Zbiorcze wyniki badań pokażą nam jakie programy powinniśmy przygotowywać z myślą o dzieciach. Mamy również poczucie, że dzięki wykorzystaniu takich nowoczesnych narzędzi wzrasta prestiż pielęgniarki szkolnej, na czym również nam zależy. W Pruszkowie pielęgniarki pracują w każdej szkole codziennie w pełnym wymiarze godzin. To jest ogromny sukces miasta – mówi Bożena Mielczarska, Urząd Miasta Pruszkowa, Wydział Inicjatyw Społecznych.

Polskie dzieci znajdują się w grupie najszybciej tyjących w Europie. Dlatego tak ważny jest nowoczesny system regularnych badań monitorujących stan zdrowia najmłodszych. Otyłość to choroba, która stanowi przyczynę wielu poważnych schorzeń. W 70% przypadków kończy się ona cukrzycą typu 2. Niegdyś ta choroba dotykała głównie osoby dojrzałe w wieku 50 – 60 lat. Obecnie na cukrzycę chorują również nastolatkowie. Na nadwagę u dzieci szczególnie trzeba zwracać uwagę także ze względu na fakt, że jeżeli nie zostaną podjęte działania mające na celu zmianę stylu życia i wdrożone zdrowe nawyki żywieniowe, dziecko z nadwagą z biegiem czasu stanie się osobą dorosłą również posiadającą nadmierne kilogramy. Dzięki ujednoliconemu systemowi zbierania pomiarów, który zapewnia ESMS i możliwości generowania raportów statystycznych pielęgniarki będą mogły lepiej pełnić rolę doradców dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki zdrowia dzieci.

Dzięki ESMS będziemy mieli lepszy ogląd wyników całej szkoły i szerszy pogląd na to, jaki jest rzeczywiście stan zdrowia dzieci. Myślę też, że kiedy zastąpimy dokumenty ręcznie wypełniane przez panie pielęgniarki, tymi automatycznie drukowanymi przez system ESMS to nasza praca będzie dużo łatwiejsza – mówi Grażyna Krajewska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej UNI-MED S.C.

ESMS to narzędzie, które udostępnia Fundacja Medicover i we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wdraża je w placówkach oświatowych w całej Polsce. Wspólne zaangażowanie wielu środowisk – szkół, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych – umożliwia stworzenie programów mających na celu poprawę zdrowia dzieci.

Fundacja Medicover od lat współpracuje z samorządami, szkołami i pielęgniarkami na rzecz podnoszenia świadomości dotyczącej konsekwencji zdrowotnych wynikających ze złej diety i braku aktywności fizycznej młodych ludzi. Dzięki ESMS można nie tylko zdiagnozować nieprawidłowości, ale także potwierdzić, że dziecko jest w doskonałej kondycji. Wszystkim rodzicom życzę, żeby przy wynikach badań ich pociech widoczny był wyłącznie zielony kolor. Jednak jeżeli trzeba działać, to właśnie teraz jest ten moment. Dlatego, jako Fundacja, podejmujemy starania, przygotowujemy programy profilaktyki zdrowotnej w szkołach, które mają wpłynąć na poprawę zdrowia najmłodszych – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

O Elektronicznym Systemie Medycyny Szkolnej
System został wykorzystany w badaniach przesiewowych 24 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Lublinie, Gdyni, Warszawie i Wrocławiu, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”. Program jest intuicyjny i ustandaryzowany, pielęgniarka krok po kroku wypełnia i wpisuje dane, a system podpowiada możliwe rozwiązania.
Zalety ESMS:
– usprawnienie i ułatwienie pracy pielęgniarek szkolnych przy badaniach przesiewowych uczniów,
– ujednolicenie systemu zbieranych pomiarów, ułatwienie dostępu do nich,
– umożliwienie budowania realnej, dopasowanej polityki prozdrowotnej w populacji danej szkoły,
– zapewnienie narzędzi do komunikacji, np. z rodzicami, poprzez generowaną i drukowaną Kartę Zdrowia. Rodzic otrzymuje ją w zamkniętej kopercie. Karta czytelnie przedstawia wyniki badań przesiewowych, wyszczególnia nieprawidłowości, zalecenia. Do koperty możliwe jest dołączenie informacji o dziejących się na terenie miasta programach profilaktycznych lub innych skierowanych do rodzin.
– możliwość tworzenia raportów statystycznych – dla JST, pielęgniarek, dyrekcji – są one dostępne od ręki. Można zobaczyć, z jakimi problemami w danej szkole, w danej dzielnicy, czy mieście się borykamy,
ESMS jest w zgodzie z najnowszymi wytycznymi RODO, szanuje poufność danych. Dostęp do indywidualnych danych ucznia mają tylko pielęgniarki i POZ – w zależności od tego, kto w danym momencie jest administratorem danych. Na rzecz szkoły, czy samorządu będą mogły być wygenerowane tylko populacyjne raporty statystyczne, z możliwością wyboru zestawień (np. chłopcy vs dziewczynki).
ESMS jest prowadzony pod Patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
System spełnia 5 z 17 punktów zawartych w Agendzie 2030 ogłoszonej przez ONZ w 2015 roku:
– koniec z ubóstwem (m.in. poprzez dostęp do edukacji i podstawowych usług),
– zero głodu (m.in. poprzez dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności),
– dobre zdrowie i jakość życia (m.in. poprzez zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej, zwiększenie finansowania ochrony zdrowia),
– mniej nierówności (m.in. poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk),
– partnerstwo na rzecz celów (poprzez zawiązywanie wielopodmiotowych, merytorycznych, funkcjonalnych koalicji w celu osiągnięcia poprawy stanu zdrowia dzieci).

O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover jest organizacją pożytku publicznego. Wspiera innowacje i rozwój w służbie zdrowia. Powstała w 2007 roku, od 2013 roku prowadzi w Polsce jeden z największych na świecie Programów Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” skierowanych do dzieci i młodzieży, między innymi w Lublinie. Działalność Fundacji Medicover prowadzona jest w oparciu o wieloletnią, międzynarodową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu medycyny i zdrowia publicznego. Skupiona jest ona w szczególności na edukowaniu oraz wspieraniu społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, rozwiązań informatycznych i innowacyjnego podejścia, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa.
W kwietniu 2019 r. Fundacja Medicover otrzymała wyróżnienie w konkursie „Listki CSR POLITYKI” nagradzającym najbardziej odpowiedzialne i zaangażowane społecznie firmy. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Projekty i działania wspierające 5 Celów (7, 9, 12, 13 i 14) Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s)” za wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESMS), którego celem jest m.in. wypracowanie standardu komunikowania się pracowników medycyny szkolnej z rodzicami i opiekunami o stanie zdrowia dzieci.

Kontakt:
Karolina Kryszkiewicz
Koordynator Projektów | Fundacja Medicover
tel.: + 48 519 532 459
e-mail: karolina.kryszkiewicz@medicover.pl

Comments are closed.