Spotkanie Rady Naukowej Programu Pozdro!

6 listopada 2015 roku w siedzibie Fundacji Medicover przy Al. Jerozolimskich 96 w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie Rady Naukowej Programu PoZdro!
W posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział przewodniczący Piotr Soszyński, prof. Leszek Czupryniak, prof. Małgorzata Myśliwiec, Tomasz Anyszek oraz Michał Brzeziński. Ze strony Fundacji obecni byli przedstawiciele jej Zarządu – Marcin Radziwiłł oraz Richard Sands, a także Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kamila Szarejko oraz Koordynatorzy Lokalni Programu PoZdro! – Anna Filipiak, Kamila Kaniowska, Agnieszka Skowrońska i Agnieszka Zubilewicz.
Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych rezultatów Projektu we wszystkich objętych nim miastach oraz wytyczenie dalszych kierunków i strategii działania. Szczegółowo omawiano również wyniki raportu wstępnego, stworzonego na podstawie badań na grupie rodzin objętych Programem PoZdro!  Wynika z niego, iż świadomość, jaką dla zdrowia mają jakość i ilość spożywanej żywności oraz poziom aktywności fizycznej, są bardzo niskie. Z ankiet i badań przesiewowych wyłania się wyraźna rozbieżność
między stylem życia dziecka deklarowanym przez rodzica, a faktycznym stanem zdrowia .Dane z raportu opracowanego przez Fundację Medicover posłużą do stworzenia publikacji naukowych w tym temacie.

Comments are closed.