Spotkanie robocze Rady Naukowej

2 czerwca 2015 roku w siedzibie Fundacji Medicover przy Al. Jerozolimskich 96 w Warszawie, odbyło się  spotkanie robocze Rady Naukowej Programu PoZdro!
Spotkanie Rady Naukowej Programu PoZdro! miało na celu omówienie dotychczasowych rezultatów Projektu we wszystkich objętych nim miastach oraz wytyczenie dalszych kierunków i strategii działania. Szczegółowo omawiano wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), a także Zintegrowanej Opieki Indywidualnej.
Spotkanie, w którym uczestniczyli zaproszeni eksperci, wybitni specjaliści ze świata polskiej nauki pracujący nad Programem, dotyczyło weryfikacji dotychczasowego przebiegu procesu, omówienia otrzymanych wyników oraz opracowania efektywnych metod i narzędzi, których celem będzie zapewnienie Programowi jak najwyższej jakości w kolejnych etapach realizacji w przyszłości.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Kamili Szarejko – Kierownika Programu PoZdro! i Programów Fundacji Medicover, która zaprezentowała łączne wyniki badań we wszystkich miastach oraz edycjach  Programu. Przedstawiła również przyjęte przez fundację zasady komunikacji projektu z jego odbiorcami oraz założenia dotyczące tworzenia narzędzi multimedialnych, uzupełniających wiedzę beneficjentów Projektu.
Sekretarz Rady Naukowej, Michał Brzeziński, w przygotowanej przemowie przedstawił szczegółowe dane dotyczące wyników dotychczas zrealizowanych badań przesiewowych. Wspólnie omówiono różnicę w częstości występowania odchyleń od stanu zdrowia w populacji ogólnej dzieci badanych oraz populacji dzieci zakwalifikowanych do Zintegrowanej Opieki Specjalistycznej.  Przedyskutowano także perspektywy i możliwości zaprezentowania dotychczasowych wyników Programu na forum publicznym.
Podsumowanie omówionych tematów przez dr n. med. Piotra Soszyńskiego – Przewodniczącego Rady oraz członka Zarządu Medicover Sp. z o.o., zamknęło główną część spotkania.

Comments are closed.