Szkolenia HEPS dla pracowników szkół we Wrocławiu

PoZdro! działa dla młodzieży i rodzin, a równocześnie na rzecz kształtowania takiego środowiska szkolnego, które sprzyja i zachęca do prozdrowotnych zachowań uczniów. Dlatego listopad 2018 był we wrocławskim PoZdro! czasem spotkań z nauczycielami i pracownikami szkół podstawowych, współpracujących z Fundacją Medicover w minionym roku szkolnym w ramach badań profilaktycznych wśród uczniów klas IV.
W trakcie 6 szkoleń, które przygotował zespół Fundacji, spotkaliśmy się z bardzo różnorodnym gronem pracowników oświaty: nauczycielami, pedagogami, psychologiami, promotorami zdrowia, intendentami, a także pielęgniarkami szkolnymi. W szkoleniach wzięły udział 44 osoby.
Proponowane warsztaty zachęciły do współpracy na rzecz zdrowia uczniów 23 szkoły z Wrocławia i ościennych gmin. Uczestnicy szkolenia zmierzyli się z tematem cukrzycy typu 2-go oraz koncepcją zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole. Poznali również założenia europejskiego projektu HEPS ((Healthy Eating and Physical Activity in Schools) – „Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach” w teorii i praktyce, ucząc się obsługi systemu do tworzenia programu profilaktyki zdrowia w swojej placówce by kształtować właściwe zachowania zdrowotne uczniów.
Osoby, które mieliśmy okazję poznać to zaangażowani edukatorzy, chętni do budowania szkoły przyjaznej zdrowiu. Wierzymy, że wiedza zdobyta podczas warsztatów będzie dla nich na tyle pomocna i inspirująca, że już wkrótce uda się przełożyć ją na działanie 🙂

Comments are closed.