Wspólnie ratujemy pokolenie! –konferencja prasowa PoZdro! podsumowująca trzy edycje badań w Lublinie

Konferencją prasową, która odbyła się 20 czerwca 2017 w Gimnazjum numer 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, Fundacja Medicover zamknęła trzecią i ostatnią już edycję badań przesiewowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! w Mieście. W wydarzeniu pod hasłem „PoZdro! – wspólnie ratujemy pokolenie!”, wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Gmin ościennych realizujących Program, Gimnazjum numer 7 w Lublinie, Fundacji Medicover a także rodziny, które na własnym przykładzie udowadniają, że PoZdro! działa. Ideą, jaka przyświecała konferencji, było ukazanie kluczowej roli całego otoczenia społecznego dziecka w walce o jego zdrową przyszłość.
Pierwsza edycja Programu w Lublinie rozpoczęła się w roku szkolnym 2015/2016. W ramach trzech edycji, bezpłatnymi badaniami Kompleksowej Analizy Zdrowotnej zostało objętych 4652 (60,2 proc.) uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych. W sumie, w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 784 (16,8 proc.) uczniów. W trzeciej edycji Programu przebadanych zostało 1857 (prawie 66 proc.) uczniów, z czego 328 (15,9 proc.) zostało włączonych do dwuletniego programu Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI).
Szczegółowe wyniki badań przesiewowych młodzieży, przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! w Lublinie są alarmujące:

  • Nadwaga i otyłość występują u 22,5% przebadanych nastolatków (aż 23% w III edycji).
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 15,4% badanych (12,6% w III edycji).
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% jego uczestników (aż 76,5% w III edycji).
  • Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,9% badanych (60,7% w III edycji, w I edycji – 82,3%).
  • Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,2% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (8,1% w III edycji).

– Działania podejmowane w ramach Programu przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów i rodziców w zakresie postaw prozdrowotnych. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zwiększyć w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych wagę edukacji zdrowotnej – podkreśliła Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum numer 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, której szkoła, oprócz realizacji Programu i Lekcji Multimedialnych PoZdro!, zorganizowała inspirowany działaniami Fundacji Tydzień Zdrowia PoZdro! LINK
Na konferencji zaprezentowane zostały także specjalne tablice edukacyjne, które w pigułce przekazują wiedzę na temat groźnej choroby, jaką jest otyłość, w prosty i przejrzysty sposób pokazują zasady zdrowego żywienia oraz uświadamiają młodzieży jak ważna jest aktywność fizyczna w naszym życiu. Tablice przekazane zostaną każdej chętnej szkole gimnazjalnej biorącej udział w Programie PoZdro!
W konferencji wzięli udział: Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum nr 7; Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover; Kamila Szarejko, Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover; Agnieszka Skowrońska, Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Lublinie; Jerzy Kuś, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin; Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin; Małgorzata Kępa-Mitura, Kierownik referatu ds. promocji i ochrony zdrowia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin; Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka; Ludwik Roman Sikora, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, przedstawiciele Gmin: Niemce i Jastków oraz Rodziny PoZdro!: Daniela Jaszczuk z Rodzicami oraz Karolina Wiśniewska z Mamą.

Comments are closed.