Wstępny Raport Fundacji Medicover już dostępny, alarmujące wyniki badań młodzieży, niska świadomość znaczenia zdrowego stylu życia

5047 przebadanych przez wykwalifikowane zespoły pielęgniarskie dzieci, 4805 wypełnionych przez rodziców ankiet i odpowiedź na pytanie, dlaczego społeczeństwo tyje i jest zagrożone chorobami cywilizacyjnymi. Świadomość, jaką dla zdrowia mają jakość i ilość spożywanej żywności oraz poziom aktywności fizycznej, są bardzo niskie. Tak wyglądają wyniki Wstępnego Raportu Fundacji Medicover przygotowanego po ponad półtora roku trwania Programu PoZdro!
Badania przesiewowe, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, prowadzone były przez Fundację Medicover w trzech miastach: Gdyni, Warszawie i Lublinie. Dotychczasowe wyniki zbiorczepokazują, że:

  • 1 na 5 dzieci ma nadwagę lub otyłość
  • Prawie 70% przebadanych ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność fizyczną
  • U ponad 20% odnotowano podwyższone ciśnienie tętnicze
  • Prawie 78% uczniów ma nieprawidłową postawę ciała

–Wyniki są bardzo alarmujące: 22 proc. badanych nastolatków ma nadwagę i otyłość. – mówi dr n. med. Piotr Soszyński Przewodniczący Rady Naukowej Programu „PoZdro!” Fundacja Medicover –O epidemii nadwagi i otyłości wśród najmłodszych w Polsce mówi się od kilku lat, a tendencja jest niestety wzrostowa. Niepokojący jest również fakt, że młodzież ma coraz większe problemy z wydolnością fizyczną – 7 na 10 badanych ma problem z prostym testem wydolnościowym, odpowiednikiem wejścia na czwarte piętro, a 4 proc. dzieci z tym testem sobie nie poradziło. Ci młodzi ludzie, bez natychmiastowej interwencji, są na prostej drodze do chorób cywilizacyjnych – chorób serca, nadciśnienia, miażdżycy, czy coraz częstszej wśród młodych ludzi cukrzycy typu 2. Jeśli nie zaczniemy z tym problemem walczyć teraz, za kilka lat będzie już za późno na profilaktykę i konieczne będzie leczenie i zmaganie się  z chorobą przez całe życie.
Równocześnie w ramach Programu przeprowadzane są ankiety wśród rodziców dotyczące stylu życia młodzieży biorącej udział w badaniach. Pytania zadawane opiekunom dotyczą nawyków i praktyk żywieniowych ich dzieci oraz czasu spędzanego na aktywności fizycznej. Do tej pory w badaniu wzięło udział 4805 opiekunów.
 – Wniosek, jaki wyłania się z wyników ankiet i badań przesiewowych to rozbieżność między stylem życia dziecka deklarowanym przez rodzica, a faktycznym stanem zdrowia.Ponad 72 proc. rodziców uważa, że ich dzieci prawidłowo się odżywiają, jednocześnie ponad 50% ankietowanych odpowiedziało, że ich dziecko je produkty typu fast food min. 1-3 razy w tygodniu.Ponad 75% rodziców zadeklarowało, że ich dziecko pije słodzone napoje minimum codrugi, trzeci dzień lub częściej. W opinii opiekunów, 58 proc. młodzieży ma wystarczająco dużo ruchu w ciągu dnia. A jakie wyniki ma młodzież w naszym teście sprawnościowym? Ponad 60% zmaga się z zadyszką po 3 minutowym wchodzeniu po schodach. – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. – Ten rozdźwięk wskazuje na potrzebny kierunek działań – jednym z największych wyzwań, zarówno dla nas, jak i dla organizacji zajmujących się profilaktyką oraz szkół, jest budowanie wiedzy, której dzisiaj w społeczeństwie brakuje.
– Aby wspomóc szkoły w realizowaniu polityki zdrowotnej, Fundacja Medicover opracowała multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych, umożliwiający przekazanie w sposób nowoczesny i angażujący wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Trafiamy do młodzieży pokazując rozmaite przykłady, z którymi się spotykamy każdego dnia, np. na co warto zwrócić uwagę kupując produkty spożywcze lub dlaczego aktywność fizyczna jest nam potrzebna do lepszego samopoczucia czy osiągania lepszych wyników w nauce. W skład Lekcji Multimedialnych PoZdro! wchodzi 11 animacji, zeszyt ćwiczeń dla ucznia oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli, a ich realizacja przewidziana jest na cztery godziny lekcyjne. – mówi Kamila Szarejko Kierownik Programu PoZdro! Fundacji Medicover.
Do tej pory po bezpłatne pakiety zgłosiło się ponad 200 gimnazjów z całej Polski. Lekcje Multimedialne PoZdro! są zgodne z podstawą programową szkół gimnazjalnych oraz objęte zostały Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Fundacja Medicover przygotowała 40.000 zeszytów ćwiczeń Lekcji Multimedialnych, które udostępniane są każdej chętnej placówce.
Kolejne edycje badań w ramach Programu PoZdro! realizowane są obecnie w czterech miastach: Gdyni, Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu. Wszystkim dzieciom, które kwalifikują się do grupy ryzyka chorób cywilizacyjnych, zapewniana jest dwuletnia, bezpłatna opieka czterech specjalistów. W ciągu dwóch lat rodziny ośmiokrotnie spotykają się z lekarzem, psychologiem, dietetykiem oraz trener i wspólnie pracują nad zmianą stylu życia na zdrowszy. W Gdyni, gdzie Program trwa już półtora roku, efekty Zintegrowanej Opieki Indywidualnej są już bardzo widoczne: 55 proc. uczestników odnotowało obniżenie masy ciała już po piątej wizycie, a aż 38 proc. obniżyło swoje BMI przynajmniej o 4 centyle.
Dla wszystkich chętnych dostępny jest także bezpłatny Poradnik PoZdro! (dostępny pod adresem: https://fundacjamedicover.pl/poradnik/)– kompendium wiedzy na temat aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, zawierające również praktyczne porady i wskazówki, które pomogą w procesie zmian naszego stylu życia na zdrowszy.

Comments are closed.